Ministru kabinets izsludina atklātu konkursu, lai izvirzītu Latvijas ekspertus ievēlēšanai Eiropas Komitejā spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai.

Latvijas eksperta kandidātam, kuru izvirzītu ievēlēšanai Eiropas Komitejā spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai, jāatbilst Eiropas Konvencijas par spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanu 4.pantā noteiktajām obligātajām prasībām – tām ir jābūt personām ar visaugstāko morālo stāju, atzītu kompetenci cilvēktiesību jomā vai ar profesionālu pieredzi jomās, kuras regulē Konvencija, jāstrādā individuāli, neatkarīgi un objektīvi, un jābūt spējīgām efektīvi darboties Komitejā.

Pretendentu vērtēšana notiks pēc šādiem kritērijiem:

1)    labas zināšanas cilvēktiesību jomā,
2)    profesionālā pieredze jomās, kuras regulē Konvencija,
3)    izpratne par Komitejas darbu,
4)    izpratne par situāciju Latvijā Konvencijas izpildes jomā,
5)    prasme formulēt un aizstāvēt savu viedokli,
6)    labas angļu un/vai franču valodas zināšanas.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV latviešu un angļu valodā, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot) iesniedz nosūtot pa pastu (pasta zīmogs pirms pieteikuma termiņa beigām) vai nogādājot personīgi konkursa komisijas sekretārei – Ārlietu ministrijas Humanitāro jautājumu nodaļas 3.sekretārei Lienei Kondratjukai Kr.Valdemāra ielā 3, Rīga, LV-1395 (ar norādi – konkursa komisijai) – 21 dienas laikā no sludinājuma publicēšanas brīža laikrakstā „Latvijas vēstnesis”. Pieteikumu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot uz e-pastu liene.kondratjuka@mfa.gov.lv
Tālrunis uzziņām: 67 016 172.