Briselē, 2011. gada 13.-14. decembrī notika kārtējā un Polijas prezidentūras laikā pēdējā Eiropas Savienības (ES) Tieslietu un iekšlietu ministru padomes (Padome) sanāksme.

Sanāksmes tieslietu sadaļas ietvaros ministri apstiprināja vispārējo pieeju attiecībā uz priekšlikumu regulai par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu un publisku aktu atzīšanu un izpildi mantošanas jomā un par Eiropas mantojuma apliecības izveidi. Regulas projekta mērķis ir nodrošināt vienkāršāku un efektīvāku pārrobežu mantojuma lietu risināšanu ES, kas radītu skaidrību un noteiktību attiecībā uz dalībvalstu tiesu (iestāžu) kompetenci mantojuma lietu risināšanā, piemērojamā likuma noteikšanu, kā arī tiktu vienkāršota un atvieglota vienā dalībvalstī pieņemta nolēmuma atzīšana un izpilde citās dalībvalstīs. Dānijas prezidentūras laikā paredzēts uzsākt neformālās sarunas ar Eiropas Parlamentu, lai nodrošinātu minētā regulējuma tālāku virzību un pieņemšanu.

Vienlaikus ministri vienojās par atsevišķiem specifiskiem jautājumiem direktīvas par Eiropas Izmeklēšanas rīkojumu krimināllietās ietvaros. Direktīvas mērķis ir uzlabot pierādījumu iegūšanu krimināllietās ES dalībvalstu starpā, izveidojot vienotu un efektīvu sistēmu pārrobežu pierādījumu iegūšanai un nodošanai kriminālprocesa ietvaros.

Tāpat sanāksmes laikā ministri apstiprināja vispārējo pieeju attiecībā uz priekšlikumu direktīvai, ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimuma standartus. Direktīvas mērķis ir stiprināt cietušo tiesības ES.

Ministri diskutēja arī par citiem aktuālajiem jautājumiem ES darba kartībā, kuri tika virzīti Polijas prezidentūras laikā, piemēram, par priekšlikumu regulai par Vienotajiem Eiropas tirdzniecības noteikumiem, kā arī priekšlikumu direktīvai par tiesībām piekļūt advokātam kriminālprocesa ietvaros un tiesībām sazināties pēc aizturēšanas.

Latvijas delegāciju sanāksmē vadīja tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš.