Šī gada 27. februārī Eiropas Savienības (turpmāk – ES) tieslietu ministri tikās Eiropas Tieslietu un iekšlietu padomes sapulcē, kuru vadīja Čehijas tieslietu ministrs Jiži Pospišils (Jiří Pospíšil).
Tieslietu ministru sapulcē Čehijas prezidentūra informējusi par plāniem izsludināt priekšlikumu izstrādāt sistēmu strīdu par jurisdikciju novēršanai un izšķiršanai. Kā ziņots Čehijas prezidentūras mājas lapā, šim priekšlikumam ir labas izredzes tikt apstiprinātam ES Padomes sēdē šī gada jūnijā. Kā pamatojums minētajam nodomam norādīts apsvērums, ka tiesībaizsardzības iestādēm nevajadzētu tērēt naudu, līdzekļus un enerģiju nozieguma izmeklēšanai, ja noziegums jau tiek sekmīgi izmeklēts citā ES dalībvalstī.
Minētajā sapulcē ES Padome, lai veicinātu tiesvedību pārrobežu lietās vai nepieciešamo ekspertu piesaisti, informējusi par plāniem atbalstīt „European e-Justice“ portāla izveidi videokonferenču izmantošanas vajadzībām tiesvedībā. Šis portāls tiks veidots ne tikai videokonferenču nodrošināšanai, bet arī datu bāzes uzturēšanai nacionālo, ES likumu un tiesu prakses uzglabāšanai.
Čehijas prezidentūras mājas lapā sniegta informācija, ka dalībvalstis ir augstu novērtējušas Čehijas prezidentūras prasību ES finansiēt „e-Justice“ projektus un ES Komisijai dot finansiālu ieguldījumu. ES Komisijas viceprezidents Žaks Barota norādījis: „Es vēlos paust patiecību Čehijas prezidentūrai par tās iniciatīvu. Eiropas Komisija apsver palaist Eiropas portālu pirms šī gada beigām. Es varu teikt, ka mēs centīsimies atrast visu pieejamo finansējumu, lai veicinātu „e-Justice“ portāla attīstīšanu. Es sniegšu pilnu atbildi uz Čehijas prezidentūras lūgumu nākamajā ES Tieslietu un iekšlietu padomes sanāksmē un ieguldīšu nepieciešamos pūliņus iespējamo finanšu, kuras varētu tikt novirzītas Eiropas portāla attīstībā, apzināšanā.“
Papildus minētajam sapulcē izskatīti tādi jautājumi, kā ES un Japānas savstarpējās palīdzības jautājumi krimināltiesību jautājumos, direktīva par kriminālām sankcijām kuģu piesārņojumu gadījumos un u.c. jautājumi.