Dzimtsarakstu departaments 02.07.2013


  • uzrauga normatīvo aktu ievērošanu civilstāvokļu aktu reģistrācijā, kā arī metodiski vada dzimtsarakstu nodaļas;
  • dod atļauju (atteikumu) uzvārda, vārda vai tautības ieraksta maiņai;
  • aktualizē civilstāvokļu aktu reģistrācijas otro eksemplāru, to papildinot, labojot un grozot, un izsniedz atkārtotus civilstāvokļa aktu apliecinošus dokumentus;
  • nodrošina dzimtsarakstu nodaļas ar civilstāvokļa aktu reģistriem un uz reģistru pamata izsniedzamajām dokumentu veidlapām;
  • organizē dzimtsarakstu nodaļu darbinieku kvalifikācijas celšanu;
  • nodrošina dzimtsarakstu nodaļu vadītāju paraksta autentiskuma apliecināšanu.

Dzimtsarakstu departamenta kontakti:

 A. Čaka iela 38a, LV-1011
 Tel. 67226222
 Fakss. 67830673
 E-pasts:
dzimts.dep@tm.gov.lv

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.