Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijas kā atbildīgās iestādes darbības nodrošināšanai (2019-2021) (11.1.1.0/18/TP/001) 02.01.2019


               

Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijas kā atbildīgās iestādes darbības nodrošināšanai Nr.11.1.1.0/18/TP/001 (2019-2021)

Projekta mērķis ir Tieslietu ministrijas kapacitātes palielināšana, lai īstenotu atbildīgās iestādes pienākumu veikšanu - Eiropas Savienības fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību.

Projekta ietvaros paredzēts īstenot šādas darbības:

  1. Eiropas Savienības fondu plānošana;
  2. Eiropas Savienības fondu uzraudzība;
  3. Mācības, konferences, semināri, komitejas, darba grupas un citi pasākumi.

Projekta rezultātā Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei būs nodrošināts tehniskais atbalsts projekta īstenošanas personāla atalgošanai kopumā septiņu slodžu apmērā, būs nodrošināta Eiropas Savienības fondu plānošana un uzraudzība un projekta personāls būs piedalījies kapacitātes celšanas pasākumos.

Projekta īstenošana plānota no 2019. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim.

Kopējās plānotās projekta izmaksas ir EUR 546 000,00, no kā Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums ir EUR 464 100,00 un nacionālais līdzfinansējums ir EUR 81 900,00.

------------------------------------------

Paziņojums par līdzdalības iespējām Informatīvā ziņojuma "Pārskats par Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu 2015.-2020. gadam un Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu 2015.-2020. gadam īstenošanas plāna ieviešanas rezultātiem" izstrādes procesā (līdz 2019. gada 29.jūlijam). Pamatnostādnēs noteiktas Eiropas Sociālā fonda investīcijas un plānā noteikta Eiropas Sociālā fonda investīciju ietvaros finansēto uzdevumu izpildes gaita.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.