Twinning projektu vispārīgais apraksts 08.02.2016


Twinning projekti:

Twinning projekti ir sadarbības instruments starp Eiropas Savienības dalībvalstu un saņēmējvalstu  (ES kandidātvalstu, potenciālo kandidātvalstu, kaimiņvalstu) valsts pārvaldes iestādēm. Mērķis ir nodrošināt acquis communautaire ieviešanu, stiprināt saņēmējvalstu institūciju administratīvo kapacitāti un veicināt nacionālās likumdošanas sakārtošanu, piesaistot ES dalībvalstu ekspertus un radot iespēju veidot partnerattiecības un sadarbību starp dažādām valstīm.

Detalizētāka informācija par Twinning projektiem pieejama Eiropas Komisijas mājaslapā: http://ec.europa.eu/enlargement/tenders/twinning/index_en.htm, kā arī Latvijas Republikas Finanšu ministrijas mājaslapā: http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/es_un_es_budzets/twinnings/

 

Tieslietu ministrijas īstenotie Twinning projekti

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.