2017. gada 18. maijā notika konference par krāpšanu darījumos ar nekustamajiem īpašumiem, kurā tieslietu un ekonomisko noziegumu apkarošanas jomas eksperti diskutēs par vērojamām tendencēm un ciešākas sadarbības iespējām, lai sekmētu darījumu vides tiesiskumu un novērstu krāpšanu darījumos ar nekustamo īpašumu.

Konferencē ar prezentācijām uzstājās Ģenerālprokuratūras, izmeklēšanas iestāžu, zvērinātu notāru un zemesgrāmatu pārstāvji, kā arī advokatūras pārstāvji. Ar pieredzi par notariāta darba organizēšanu Spānijā dalīsies notārs, Eiropas Savienības Notāru padomes (CNUE) pārstāvis Ignacio Goma Lanzon.

Konferences mērķis bija veicināt diskusiju tās dalībnieku - tiesnešu, zvērinātu notāru, prokuroru, izmeklētāju, zvērinātu advokātu, kuri savā darbā saskaras ar nekustamā īpašuma darījumu sagatavošanu un izpēti, kā arī tiesību politikas plānotāju un ieviesēju – starpā,  veicinot sadarbību starp iesaistītajām iestādēm, lai iespējami operatīvi identificētu aizdomīgus darījumus un novērstu turpmāku prettiesisku darījumu ķēdi.

Konference tika organizēta Eiropas Sociālā fonda projektā “Justīcija attīstībai”. Projekts “Justīcija attīstībai” tiek īstenots ar Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa 3.4.1. Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai” ietvaros. Projekta finansējums ir 10 474 822 euro, tostarp Eiropas Sociālā fonda finansējums 8 903 599 euro un valsts budžeta finansējums 1 571 223 euro apmērā.

Informācija sagatavota projektā Nr. 10.1.2.0/15/TP/008 “Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā”. Projektu 85% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds un 15% ir valsts budžeta finansējums.

 

 

 

 

Līva Rancāne

Tieslietu ministrijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste ES fondu jautājumos
Tālrunis: 67036712, 28748349
E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv