Eirojusta pirmais ziņojums par darbu ar lietām, kas saistītas ar Eiropas izmeklēšanas rīkojumu (EIR) piemērošanu. Ziņojums ir domāts, lai informētu praktiķus un politikas veidotājus par galvenajiem sarežģījumiem, kādi rodas piemērojot EIR direktīvu, kā arī parādīt, kāda loma attiecīgos gadījumos ir bijusi Eirojustam šo grūtību pārvarēšanā. Ziņojuma mērķis ir arī parādīt risinājumus un labāko praksi, izklāstot gūtos secinājumus un ieteikumus.

Ziņojums pieejams ŠEIT.