Eiropas Komisija nodrošinās 427 000 eiro (četri simti divdesmit septiņi tūkstoši) finansējumu Eiropas Finanšu koalīcijai (turpmāk tekstā – EFK) cīņai ar vardarbības pret bērniem izplatīšanu internetā.
EFK, kuru vada Bērnu izmantošanas un tiešsaistes aizsardzības centrs (Child Exploitation and Online Protection Centre), ir publisku, privātu personu pārstāvēta grupa, kurā piedalās tiesībaizsardzības iestāžu, finanšu organizāciju, interneta pakalpojumu sniedzēju un nevalstisko organizāciju pārstāvji, kuri darbojas ar kopīgu mērķi – cīnīties pret bērnu pornogrāfiju.
Minētais Eiropas Komisijas finansējums nodrošinās EFK aktivitātes, tai skaitā, identificējot un aizsargājot upurus, nosakot noziedznieku atrašanās vietu un tos arestējot. Organizācijā ir iesaistītas arī tādas organizācijas kā „MasterCard”, „Microsoft”, „PayPal”, „VISA Europe”, kas nodrošinās, lai tiktu aizkavēta bērnu pornogrāfijas pirkšana, izmantojot kredītkarti vai citas elektroniskās norēķināšanās sistēmas.
Eiropas Komisija drīzumā sniegs priekšlikumus, lai atjaunotu un stiprinātu normatīvos aktus, kuri regulē cīņu ar seksuālo vardarbību un bērnu izmantošanu.
Tiesiskuma, brīvības un drošības komisārs Žaks Barota (Jacques Barrot) uzsver šīs iniciatīvas nozīmi: „Esmu noskaņots radīt augstāko iespējamo aizsardzību bērniem pret jebkāda veida vardarbību un izmantošanu. Tā ir realitāte, ka interneta straujā attīstība rada vidi tirdzniecībai ar bērnu vardarbības fotogrāfijām. Eiropas Finanšu koalīcija palīdzēs identificēt un aizsargāt kriminālo aktivitāšu upurus un konfiscēt noziedznieku ienākumus. Tomēr, lai koalīcijas rīcība būtu efektīva, ir nepieciešams, lai tajā iesaistās vēl vairāk partneru no dalībvalstīm. Esmu gatavs dot nodrošināt atbalstu katrai organizācijai, kas vēlas piedalīties koalīcijā.”
 Sīkāka informācijašeit.

Reinis Briģis
TM Sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākais referents
Tālr. 67036714
e-pasts: Reinis.Brigis@tm.gov.lv