12. martā, Eiropas Komisija (EK) nāca klajā ar priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju Eiropas Savienībā (ES).

Direktīvas projekta mērķis ir atvieglot ES dalībvalstu iestādēm iespēju konfiscēt un atgūt peļņu, ko nozieguma izdarītāji gūst smagu un organizētu noziegumu rezultātā. Direktīvas projekts paredz noteikt dalībvalstīm noteikumu minimumu attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju, ko veic, izmantojot tiešu konfiskāciju, vērtību konfiskāciju, paplašinātu konfiskāciju, konfiskāciju bez notiesājošā sprieduma (noteiktajos gadījumos) un konfiskāciju, ko piemēro trešajai personai. Šādu noteikumu minimuma pieņemšana ļaus turpināt līdzekļu iesaldēšanas un konfiskācijas režīmu saskaņošanu dalībvalstīs.

Šī brīža ES līmeņa tiesisko regulējumu attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju veido vairāki ES Pamatlēmumi, kas pieņemti laika periodā no 2001. līdz 2007.gadam . Tomēr EK atzīst, ka, ņemot vērā atšķirīgo pieeju to ieviešanā ES dalībvalstīs, kā arī to, ka dalībvalstis kopumā ar ieviešanu nesteidzas, būtu nepieciešama efektīvāka ES rīcība direktīvas veidā.

Ir paredzēts, ka EK komisāre Iekšlietu jautājumos Sesīlija Malmstrēma oficiāli iepazīstinās dalībvalstu ministrus ar direktīvas projektu ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē š.g. 26.-27.aprīlī.