Šodien Eiropas Komisija pieņēma divus likumdošanas priekšlikumus, kuriem jānodrošina augstāks Šengenas regulējuma piemērošanas līmenis dalībvalstīs. Kā norāda Tiesiskuma, brīvības un drošības komisārs Žaks Barota: „Efektīva Šengenas regulējuma piemērošana un savstarpēja dalībvalstu uzticība ir būtiska teritorijā, kurā nav iekšēju robežu. Sistēma var vienīgi pastāvēt, ja dalībvalstis piemēro Šengenas regulēju pārskatāmi, efektīvi un konsekventi.”
Eiropas Komisija ierosinājusi divus juridiskus instrumentus (regulējums un lēmums), kuri skartu visus Šengenas sadarbības aspektus, tai skaitā, ārējās robežas, vīzas, policijas sadarbību, Šengenas Informācijas sistēmu (Schengen Information System) un datu aizsardzību. Minētie juridiskie instrumenti radītu novērtēšanas mehānismu, kurš veicinātu dalībvalstu savstarpējo uzticēšanos un iespēju efektīvāk piemērot Šengenas regulējumu.
Kā viens no uzlabojumiem ir pašreizējās „uz vietas” inspekcijas sistēmas dalībvalstīs uzlabošana, kā arī „neizziņotas vizītes” institūta ieviešana ar nolūku nodrošināt Šengenas regulējuma nepārtrauktu ievērošanu.
Sīkāk lasīt šeit.

Reinis Briģis
TM Sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākais referents
Tālr. 67036714
e-pasts: Reinis.Brigis@tm.gov.lv