Ekonomisko lietu tiesa pirmajā darbības gadā bijusi efektīva, tiek plānota tās kompetences paplašināšana. [Publicēts 12.10.2022.]

11. oktobrī Ministru kabinets izskatīja Tieslietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par Ekonomisko lietu tiesas (ELT) darbības pirmā gada rezultātiem un tās tālāko attīstību.

ELT savas darbības pirmajā gadā izskatījusi 268 lietas, no tām 62 civillietas, 49 krimināllietas, kā arī 157 procesus par noziedzīgi iegūtu mantu. Kopējā konfiscētās mantas vērtība lietās, kurās ELT nolēmums jau ir stājies spēkā, pārsniedz 32,6 miljonus eiro.

Plašāka informācija.


LV Portāls: Intervija ar Ekonomisko lietu tiesas priekšsēdētāju M. Zumbergu. [Publicēts 19.10.2021.]

Ekonomisko lietu tiesa (ELT) darbojas nedaudz ilgāk par pusgadu, un tieši šī tiesa ir tā, kura veido tiesu praksi procesos par noziedzīgi iegūtu mantu. Sākotnējos darbības rezultātus tiesas priekšsēdētājs Miķelis Zumbergs vērtē pozitīvi. Lai ELT nākotnē taptu par spēcīgu komerctiesu, viņaprāt, būtu vajadzīgs lielāks skaits civillietu tiesnešu specializācijai.

Plašāka informācija. 


LTV raidījums Rīta Panorāma: Intervija ar Ekonomisko lietu tiesas priekšsēdētāju M. Zumbergu. [Publicēts 13.10.2021.]

Jaunizveidotā Ekonomisko lietu tiesa strādājusi jau sešus mēnešus. Šo pusgadu kā tiesas priekšsēdētaja pienākumu izpildītājs to ir vadījis Miķelis Zumbergs, 17. septembrī Tieslietu padomei viņu ieceļot tiesas priekšsēdētāja amatā uz pieciem gadiem. 

Plašāka informācija.


Ekonomisko lietu tiesa sešos mēnešos izskatījusi 110 lietas. [Publicēts 11.10.2021.]

Savas darbības pirmajos sešos mēnešos kopš 31. marta Ekonomisko lietu tiesa (ELT) pabeigusi izskatīt 110 lietas, no tām 18 civillietas, 24 krimināllietas, kā arī 68 procesus par noziedzīgi iegūtu mantu.

Plašāka informācija.


Ekonomisko lietu tiesas priekšsēdētāja amatā iecelts Miķelis Zumbergs. [Publicēts 17.09.2021.]

2021. gada 17. septembrī Tieslietu padome nolēma Ekonomisko lietu tiesas priekšsēdētāja amatā iecelt Ekonomisko lietu tiesas tiesnesi Miķeli Zumbergu. 


Ekonomisko lietu tiesa izbeidz procesu par noziedzīgi iegūtu mantu, neatzīstot vairāk nekā 2,5 miljonus euro par noziedzīgi iegūtiem. [Publicēts 20.07.2021.]

Vienā no līdz šim apjomīgākajām izskatītajām lietām Ekonomisko lietu tiesa lēma par labu ar mantu saistītajai personai, izbeidzot procesu par noziedzīgi iegūtu mantu 2 547 279,39 euro un 45 513,63 ASV dolāru apmērā. 

Plašāka informācija.


Ekonomisko lietu tiesā strauji pieaudzis pēc būtības izskatīto lietu skaits, par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem atzīti aptuveni 3,7 miljoni euro. [Publicēts 08.07.2021.].

Ekonomisko lietu tiesa (ELT) pirmajos trīs darbības mēnešos pēc būtības izskatījusi 24 krimināllietas un 3 civillietas. No tām jūnijā izskatītas 18 krimināllietas un 2 civillietas, vēl 2 civillietās jūnijā izbeigta tiesvedība. 

Miķelis Zumbergs, ELT priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs:

“Tiesas darbības ieskriešanās periods sasniedzis to brīdi, kad sākas straujš izskatīto lietu skaita pieaugums, jo virknē saņemto lietu pabeigta iztiesāšana un tiek sagatavoti nolēmumi. Savukārt izskatīto krimināllietu ievērojamais pārsvars pār civillietām skaidrojams gan ar to, ka trīs ceturtdaļas tiesā saņemto lietu ir krimināllietas, gan ar to, ka vairums krimināllietu ir noziedzīgi iegūtas mantas procesi, kuri atbilstoši likumam skatāmi paātrināti. Piemēram, no 24 izskatītajām krimināllietām 5 lietas izskatītas vienošanās procesā, turpretim 17 ir procesi par noziedzīgi iegūtu mantu.”

M. Zumbergs skaidro, ka attiecībā uz pēdējiem tendence liecina, ka vairumā gadījumu tiesa atzīst mantu par noziedzīgi iegūtu – 15 lietās (no tām 2 daļēji). Tomēr ir arī gadījumi, kad ELT procesu par noziedzīgi iegūtu mantu pilnībā izbeidz (2 lietas).

Ar minētajiem lēmumiem par noziedzīgi iegūtu atzīto un konfiscēto finanšu līdzekļu un citas mantas kopējā vērtība ir ap 3,7 miljoniem euro. Papildus par noziedzīgi iegūtiem atzīti arī vairāki nekustamie īpašumi. Dažās lietās ELT nolēmumi jau ir stājušies spēkā, piemēram, šā gada 28. jūnijā Rīgas apgabaltiesa atstājusi negrozītu ELT 31. maija lēmumu, ar kuru nolemts konfiscēt arestētos finanšu līdzekļus 1 374 742,30 euro.

Plašāka informācija.


LV Portāls: Tiesneša profesija mainās. Intervija ar Ekonomisko lietu tiesas tiesnesi Viju Kalniņu. [Publicēts 02.07.2021.].

Tiesneša profesija mainās, tāpat kā sabiedrība. Pēdējo divdesmit gadu laikā pieprasījums pēc informācijas ir kļuvis par normu. Arī tiesām tas jāņem vērā un jāpielāgojas, secina viena no jaunās Ekonomisko lietu tiesas tiesnesēm VIJA KALNIŅA. Viņasprāt, arī tiesnešiem ir jāmeklē veids, kā aktīvāk komunicēt ar sabiedrību, ievērojot likumā noteiktos ierobežojumus.

Plašāka informācija.


LV Portāls: Tiesvedības kvalitātes jautājums nav tikai tiesneša atbildība. Intervija ar Ekonomisko lietu tiesas tiesnesi Dagniju Mucenieci. [Publicēts 16.06.2021.].

Tiesnesim ir jāievēro ļoti daudzi ierobežojumi gan privātajā dzīvē, gan darbā, tomēr, kad tie vairs netiek uztverti kā važas, tiesneši kļūst brīvāki un līdz ar to atvērtāki sabiedrībai, sarunā ar LV portālu stāsta viena no jaunās Ekonomisko lietu tiesas tiesnesēm DAGNIJA MUCENIECE. Viņa akcentē, ka tiesvedības kvalitātes jautājums nav tikai vienpersoniska tiesneša atbildība. Ikvienam, jo īpaši tiesu sistēmai piederīgajām personām, būtu jārāda piemērs cieņpilnam dialogam ar tiesu.

Plašāka informācija.


IR: Jauna tiesa. Intervija ar Ekonomisko lietu tiesas priekšsēdētāja p.i. Miķeli Zumbergu. [Publicēts 07.06.2021.].

Marta izskaņā darbu sāka Ekonomisko lietu tiesa — tās pārziņā būs ātri un kvalitatīvi iztiesāt sarežģītas korupcijas lietas, ekonomiskos un finanšu noziegumus, kā arī komercstrīdus.

Plašāka informācija.


Ekonomisko lietu tiesa par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem atzīst 1 374 742 euro un 129 940 euro. [Publicēts 04.06.2021.]

Ekonomisko lietu tiesa (ELT) divos atsevišķi izdalītos kriminālprocesos pieņēmusi lēmumu par noziedzīgi iegūtu mantu 129 940 euro un 1 374 742 euro, kuri konfiscējami un ieskaitāmi Latvijas valsts budžetā.

Tiesa, nolemjot konfiscēt 1 374 742 euro Latvijā reģistrētai kapitālsabiedrībai, ieguva pārliecību, ka naudas līdzekļiem, visticamāk, ir noziedzīga, nevis likumīga izcelsme. Savukārt ar mantu saistītās personas pārstāvji nespēja tiesai ticami izskaidrot mantas legālo izcelsmi.

Plašāka informācija.


Pirmajā darbības mēnesī Ekonomisko lietu tiesā saņemtas 39 lietas. [Publicēts 05.05.2021.].

Jaunizveidotajā Ekonomisko lietu tiesā (ELT), kas darbību sāka 31. martā, saņemtas 39 lietas. No tām 10 civillietas un 29 krimināllietas. 

Krimināllietās visvairāk procesu par noziedzīgi iegūtu mantu, tāpat krāpšanu lielā apmērā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Starp krimināllietām ir arī process par juridiskajai personai piemērojamiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem, kā arī materiālo vērtību – kukuļa – pieprasīšanu, ko veikusi valsts amatpersona.

Plašāka informācija.


Tiesa apmierina Ekonomisko lietu tiesas tiesneses Sniedzes pagaidu aizsardzības lūgumu. [Publicēts 28.04.2021.].

Šodien, 2021.gada 28.aprīlī, Administratīvā rajona tiesa apmierināja Ekonomisko lietu tiesas tiesneses K. Sniedzes lūgumu par pagaidu noregulējuma piemērošanu un uzlika pienākumu Maksātnespējas kontroles dienesta direktoram septiņu dienu laikā apturēt pieteicējas maksātnespējas procesa administratores amata darbību līdz 2024.gada 7.martam.

Plašāka informācija.

Informatīvs video par Ekonomisko lietu tiesu:

Infografika par Ekonomisko lietu tiesu:

Infografika par Ekonomisko lietu tiesas darbības pirmā gada rezultātiem: