Eiropas Savienības (ES) līmenī ir uzsākta publiskā apspriede par Eiropas maksātnespējas tiesību nākotni. Eiropas Komisijas 2012.gada darba programmā ir ieplānota ES līmeņa maksātnespējas regulējuma pārskatīšana, proti, Padomes 2000. gada 29. maija regulas (EK) par maksātnespējas procedūrām (regula) piemērošanas pārskatīšana.

Regulā ir pārņemti 1995. gada 23. novembra Konvencijas par maksātnespējas procedūrām noteikumi. Regula ES tiek piemērota kopš 2002.gada 31.maija un tās mērķis ir uzlabot pārrobežu maksātnespējas procedūru efektivitāti, novēršot ļaunprātīgas piekritības izvēles iespēju, vienlaikus nosakot maksātnespējas procedūras ietvaros piemērojamo likumu un nolēmumu atzīšanas principus.

  Publiskās apspriedes dokumenta jautājumi ir vērsti uz to, lai noskaidrotu dalībvalstu viedokli par regulas darbības efektivitāti, regulas darbības jomu, regulā ietvertajiem jurisdikcijas noteikumiem, kā arī koordināciju galveno un sekundāro maksātnespējas procedūru starpā.

  Tāpat dalībvalstu viedoklis ir noskaidrojams attiecībā uz maksātnespējas procedūrai piemērojamā likuma jautājumiem, atzīšanas un izpildes jautājumiem, maksātnespējas procedūras pasludināšanu, atšķirībām dalībvalstu nacionālajā maksātnespējas regulējumā, kā arī maksātnespējas procedūras izmaksām.

 Līdz 2012.gada 21. jūnijam dalībvalstīm un citām ieinteresētām pusēm ir iespēja sniegt atbildes uz publiskās apspriedes dokumenta jautājumiem. Publiskās apspriedes jautājumi ir atrodami šajā interneta saitē.

 

Ksenija Novikova
Tieslietu ministrijas
Preses sekretāre
E-pasts: ksenija.novikova@tm.gov.lv
Tālr.: 67036712, 25435652
Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536
www.tm.gov.lv
http://twitter.com/tieslietas