Šī gada 5.-7. aprīlī notika Eiropas Savienības (turpmāk – ES) Tieslietu un iekšlietu padomes (Turpmāk tekstā – Padome) sanāksme Luksemburgā . Tieslietu ministri tikšanās laikā pieņēma vairākus lēmumus attiecībā uz jurisdikcijas konfliktu novēršanu un izšķiršanu, kā arī citiem jautājumiem.
Jurisdikcijas konflikti rodās, kad par vienu un to pašu noziegumu uzsākts kriminālprocess pret vienām un tām pašām personām dažādās ES dalībvalstīs. Piemēram, ja Čehijas tiesībaizsardzības iestādes uzsāk kriminālprocesu par narkotiku kontrabandu, tām var būt aizdomas, ka par izmeklējamo noziegumu jau ir uzsākts kriminālprocess dalībvalstī, no kurienes narkotikas ievestas. Saskaņā ar plānoto regulējumu minētajā gadījumā Čehijas tiesībaizsardzības iestādēm būs pienākums sazināties ar otru ES dalībvalsti. Ja tiks konstatēts, ka otrā dalībvalstī pret tām pašām personām un noziegumiem jau ir uzsākts kriminālprocess, tiesībaizsardzības iestādēm būs pienākums savstarpēji konsultēties un vienoties, kurā valstī kriminālprocess turpināms.
Šobrīd šādi jurisdikcijas konflikti rodas narkotiku, cilvēku kontrabandas, viltošanas, krāpšanas un noziedzīgu nodarījumu pret dabu gadījumos.
Bez minētajiem jautājumiem Padome izskatīja tieslietu jomas problēmas finanšu krīzes laikā. Čehijas prezidentūra piedāvāja sagatavot dokumentu, kurā tiktu apkopota dažādu valstu pieredze veiksmīgai rīcībai finanšu krīzes laikā.
Papildus minētajam Padomē tika izskatīts projekts direktīvai, kas regulētu cīņu ar bērnu seksuālo izmantošanu un pornogrāfiju. Tika ņemti vērā priekšlikumi attiecībā uz speciālām izmeklēšanas tehnikām, tai skaitā atsevišķu noziegumu slēpta izmeklēšana, u.c. Tāpat Eiropas Komisija prezentēja pārskatītu bērnu pornogrāfijas, prostitūcijas izpratni un definīcijas.

Reinis Briģis
TM Sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākais referents
Tālr. 67036708
e-pasts: reinis.brigis@tm.gov.lv