Šī gada 26. un 27. aprīlī Luksemburgā notika kārtējā Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksme. Latvijas delegāciju tieslietu jautājumos vadīja Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Lazdovskis.

Sanāksmes ietvaros tika panākta vienošanās par konceptuālajiem jautājumiem attiecībā uz Eiropas Savienības līmeņa regulējama izstrādi, kas paredz aizsardzības pasākumu savstarpēju atzīšanu civillietās. Latvijas delegācijas vadītājs norādīja uz jautājuma politisko nozīmi, minot, ka Direktīva 2011/99/ES par Eiropas Aizsardzības rīkojumu, ar kuru tiek paredzēta krimināllietās noteikto aizsardzības pasākumu atzīšana, ir tikai pirmais solis ceļā uz visaptverošas personu aizsardzības sistēmas izveidi Eiropas Savienībā. Tādējādi, regulas projekta ietvaros par aizsardzības pasākumu savstarpēju atzīšanu civillietās, kas papildina Direktīvu 2011/99/ES, ir jāvirzās uz to, lai nodrošinātu pēc iespējas pilnīgāku personu aizsardzību un, gadījumos, kad persona ir cietusi no vardarbības, tās pārvietošanās brīvība un aizsardzība ES netiek ierobežota tai noteiktā aizsardzības pasākuma dēļ.

Tāpat tika panākta vienošanās par daļu no direktīvas projekta par kriminālajām sankcijām par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām. M. Lazdovskis atzina, ka finanšu tirgos globālās un smagās finanšu situācijas dēļ parādās arvien jaunas noziedzīgas tendences. Šādos apstākļos arvien grūtāk kļūst nodrošināt tirgus pārskatāmību un drošumu. Tādējādi Latvija atbalsta to, ka Eiropas līmenī tiek panākta vienošanās par noteiktu darbību kriminalizāciju, kas negatīvi ietekmē finanšu tirgu.

Bez tam, sanāksmes ietvaros Eiropas Komisija iepazīstināja delegācijas ar jauna tiesību akta projektu, kas paredz noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanas un konfiskācijas noteikums, un par kuru jau šī gada maijā ir paredzēts uzsākt ekspertu līmeņa diskusijas.

 

Ksenija Novikova
Tieslietu ministrijas
Preses sekretāre
E-pasts: ksenija.novikova@tm.gov.lv
Tālr.: 67036712, 25435652
Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536
www.tm.gov.lv
http://twitter.com/tieslietas