Briselē 8.martā notika Eiropas Savienības (ES) Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksme, kurā tika apstiprināta Padomes regula par ES Oficiālā Vēstneša elektronisko publikāciju.

Kopš 1958. gada ES Oficiālajā Vēstnesī, kurš tiek izdots papīra formātā, tiek publicēti ES tiesību akti. Vēstneša interneta formāts ir pieejams kopš 1998. gada un pēdējos gados tas tiek izmantots aizvien vairāk, jo ir ērti un ātri lietojams, turpretī iespiestā izdevuma abonementu skaits ir samazinājies. Savukārt atbilstoši šī brīža regulējumam, iespiestais izdevums tiek uzskatīts par vienīgo oficiālo un juridiski saistošo publikāciju, līdz ar to tiesību izmantošana un pienākumu izpilde nebija īstenojama, atsaucoties uz ES Oficiālā Vēstneša elektronisko versiju.

Regulas mērķis ir sniegt plašāku piekļuvi ES tiesību aktiem un nodrošināt, ka ikviens (gan juridisko profesiju pārstāvji, gan iedzīvotāji) ES Oficiālā Vēstneša elektronisko izdevumu var izmantot kā oficiālu un autentisku avotu.

Tā kā ar Regulas noteikumiem ES Oficiālā Vēstneša elektroniskā publikācija tiek atzīta par juridiski saistošu oficiālu publikāciju, visiem ES pilsoņiem tiek nodrošināta gandrīz vienlaicīga piekļuve ES tiesību aktiem uzreiz pēc to publicēšanas, kas savukārt samazina izmaksas, jo piekļuve elektroniskajai publikācijai ir bezmaksas. Tāpat arī tiks atvieglota piekļuve ES tiesību aktiem tiem iedzīvotājiem, kas dzīvo Eiropas reģionos.

 

Ksenija Novikova
Tieslietu ministrijas
preses sekretāre
epasts: Ksenija.Novikova@tm.gov.lv
tālr.: 67036712
adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536
www.tm.gov.lv
Twitter: @Tieslietas