Korporatīvās pārvaldības principi ietver labo korporatīvās pārvaldības praksi, kas tiek īstenota OECD dalībvalstīs, un atbilstība šiem principiem ir ļoti augsta mēraukla. "Korporatīvās pārvaldības mērķis ir palīdzēt izveidot vidi, kurā valdītu uzticēšanās, caurskatāmība un atbildība, kas nepieciešama ilgtermiņa ieguldījumu, finanšu stabilitātes un godprātīgas komercdarbības veicināšanai, tādējādi atbalstot spēcīgāku izaugsmi un iekļaujošāku sabiedrību," A.Gurrija, OECD ģenerālsekretārs.

Principi tika pieņemti 1999. gadā, aktualizēti 2004. gadā un vēlreiz pārskatīti 2015. gadā. Pēdējā Principu caurskatīšana un aktualizēšana tika veikta ar mērķi, lai Principi ņemtu vērā visaktuālākās tendences un izaicinājumus, ar kuriem jāsaskaras valstīm un pašām kapitālsabiedrībām, īstenojot labu korporatīvo pārvaldību. Principu izstrādē un aktualizēšana piedalījās politikas veidotāji, regulatori, biznesa vides pārstāvji un citas iesaistītās puses, līdz ar to Principi ir izstrādāti un kalpo kā starptautisks etalons, lai novērtētu un pilnveidotu korporatīvās pārvaldības normatīvo regulējumu un praksi. Aktualizētā Principu redakciju saņēma svētību arī no G20 valstu līderiem, tādējādi apliecinot, ka laba korporatīvā pārvaldība ir un būs pieprasīta visos līmeņos, ieskaitot, visaugstākos.

Latvija kļuva par pilntiesīgu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) dalībvalsti 2016. gadā. Iestāšanās procesā tika vērtēta Latvijas normatīvā regulējuma un prakses atbilstība OECD Korporatīvās pārvaldības principiem un veikti nepieciešamie uzlabojumi, lai tiktu sasniegta atbilstība starptautiski atzītajiem labas korporatīvās pārvaldības principiem. Vienlaikus Latvijai kā OECD kandidātvalstij tika dota iespēja iesaistīties OECD Korporatīvās pārvaldības principu pārskatīšanas procesā.

Lai padarītu G20/OECD Korporatīvās pārvaldības principus vieglāk pieejamus Latvijas kapitālsabiedrībām, Tieslietu ministrijas sadarbībā ar NASDAQ Riga, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūtu, Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un Baibas Strupišas juridisko biroju ir nodrošinājusi Principu tulkojumu latviešu valodā. Principu tulkojums ļaus Latvijas kapitālsabiedrībām ērtā un viegli uztveramā veidā iepazīties ar aktuālākajām tendencēm korporatīvās pārvaldības jomā un smelties iedvesmu labas korporatīvās pārvaldības īstenošanai savā ikdienas praksē.

G20/OECD Korporatīvās pārvaldības principi apskatāmi šeit: