Šonedēļ Latvijā viesojas Horvātijas Tieslietu ministrijas un tiesu pārstāvji. Vizīte tiek organizēta Twinning projekta „Horvātijas Republikas tiesu varas efektivitātes stiprināšana” ietvaros.

Laikā līdz 28.martam Horvātijas delegācija apmeklēs vairākas Latvijas tieslietu sistēmas institūcijas - Augstāko tiesu, Tieslietu ministriju, Tiesu administrāciju un Latvijas tiesnešu mācību centru. Lai sniegtu ieskatu Latvijas tiesu sistēmā un tiesu darba organizēšanā, vizītes laikā plānots apmeklēt Rīgas apgabaltiesu, Administratīvo apgabaltiesu, Latgales apgabaltiesu un Kurzemes rajona tiesu.

Horvātijas kolēģi tiks iepazīstināti ar Latvijas tieslietu un tiesu sistēmas struktūru, Augstākās tiesas darbu, kā arī Tieslietu ministrijas un Tiesu administrācijas darbības virzieniem, uzdevumiem un funkcijām.

Tāpat vizītes laikā tiks prezentēti Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Tiesu modernizācija Latvijā” rezultāti, kā arī Latvijas tiesu informatīvās sistēmas un datu izplatīšanas sistēmas darbība.

Projektā „Horvātijas Republikas tiesu varas efektivitātes stiprināšana” Latvijas Tieslietu ministrija ir atbildīga par Horvātijas tiesu sadarbības veicināšanu civillietās, krimināllietās un komerclietās.

Latvijas Tieslietu ministre Baiba Broka uzskata, ka Latvijas uzkrātā pieredze reformu, tostarp tieslietu reformu, īstenošanā Horvātijai būtu ļoti noderīga. „Horvātijas delegācijas vizītes mērķis ir iepazīties ar tehnisko līdzekļu izmantošanu tiesās. Es lepojos ar faktu, ka Latvija to veiksmīgi ieviesusi, realizējot sadarbības projektu ar Šveici, un vairakkārt personīgi esmu pārliecinājusies par tā priekšrocībām. Piemēram, videokonferenču izmantošana krimināllietās ietaupa laiku un līdzekļus, jo nav nepieciešams uz tiesas zāli konvojēt apcietinātos. Tāpēc nu mums ir iespēja dalīties ar savu gan teorētisko, gan praktisko pieredzi šajā jomā”.

 

Papildu informācija:

2013.gada 18.martā Tieslietu ministrija sadarbībā ar Lielbritānijas Tieslietu ministriju uzsākusi Twinning projekta „Horvātijas Republikas tiesu varas efektivitātes stiprināšana” īstenošanu. Tas norisināsies līdz 2014.gada decembrim.

Projekts sastāv no trīs daļām:

1)   Atbalsts Horvātijas Tieslietu ministrijas iespējām realizēt tiesu iekārtas reformu;

2)   Horvātijas tiesu sistēmas efektivitātes uzlabošana;

3)   Horvātijas tiesu sadarbības veicināšana civillietās, krimināllietās un komerclietās.

Twinning projektu pamatideja ir stiprināt valsts pārvaldes institūciju kapacitāti, piesaistot Eiropas Savienības dalībvalstu ekspertus un radot iespēju veidot partnerattiecības un sadarbību starp dažādām valstīm. Šo projektu galvenais mērķis ir efektīvas kopienas tiesību kopuma ieviešana, veicinot likumdošanas sakārtošanu un institūciju kapacitātes stiprināšanu.

 

Līva Rancāne

Tieslietu ministrijas
Preses sekretāre
Tālrunis: 67036712, 28748349
E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv