Video sniedz vispārīgu informāciju par izmaiņām, ko pārrobežu ģimenes lietās ievieš Briseles IIa regulas pārstrādātā versija jeb Briseles IIb regula, kā arī par mediāciju un tās priekšrocībām ģimenes strīdu risināšanā.

Video rīkā pieejami subtritri latviešu valodā.