This publication has been produced within the project JUST/2013/JCIV/AG/4691 „The Court of Justice of the European Union and its case law in the area of civil justice” with the financial support of the Civil Justice Programme of the European Union. The contents of this publication are sole responsibility of the Ministry of Justice of Latvia and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.”

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Komisijas īpašās programmas "Civiltiesības" finansiālu atbalstu projekta nr. JUST/2013/JCIV/AG/4691 „Eiropas Savienības Tiesa un tās judikatūra pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās” ietvaros. Par  publikācijas saturu ir atbildīga Latvijas Republikas Tieslietu ministrija, un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Komisijas viedokli.

 

2015.gada maijā pabeigts darbs pie pētījuma „Eiropas Savienības Tiesa un tās judikatūras pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās ietekme uz nacionālajām tiesām un iestādēm” (Pētījums) izstrādes un tulkošanas. Pētījumu izstrādāja zvērinātas advokātes Ingas Kačevskas birojs ciešā sadarbībā ar Latvijas, Apvienotās Karalistes un Ungārijas Tieslietu ministrijām.

Pētījuma ietvaros analizēta un pētīta Eiropas Savienības (ES) Tiesas judikatūras civiltiesiskajā jomā piemērošana Latvijas, Ungārijas, Apvienotās Karalistes, Zviedrijas un Vācijas nacionālo tiesu spriedumos un nacionālajos tiesību aktos, lai konstatētu problēmas un rastu risinājumus biežākai un efektīvākai ES Tiesas judikatūras piemērošanai.

Pētījums izstrādāts Eiropas Komisijas īpašās programmas „Civiltiesības” projekta „Eiropas Savienības Tiesa un tās judikatūra pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās” ( Nr. JUST/2013/JCIV/AG/4691ietvaroskura īstenošanu Latvijas Tieslietu ministrija uzsāka jau 2014.gada 1.martā.

Projekta mērķis ir novērst šķēršļus ES civiltiesību jomā, analizējot ES tiesību aktu piemērošanu civiltiesību jomā nacionālajā līmenī, kā arī veicinot ES Tiesas judikatūras atbilstīgu piemērošanu nacionālo tiesu spriedumos un tiesību aktu izstrādē.

Šī gada 10.­–12. jūnijā Jūrmalā  notiks Projekta noslēguma konference, kuras laikā tiks prezentēts pētījums.

Pētījums latviešu valodā pdf formātā pieejams šeit

Pētījums angļu valodā pdf formātā pieejams šeit

 

Pētījums elektroniskās grāmatas EPUB un MOBI (Kindle) formātā lietošanai mobilajās ierīcēs

Pievienotie dokumenti