Informācija presei
10.10.2018. ZTI disciplinārlietu komisijas sēde
Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisija (turpmāk – Disciplinārlietu komisija) 2018. gada 10. oktobra sēdē izskatīja divas disciplinārlietas pret diviem zvērinātiem tiesu izpildītājiem. Lietas ierosinātas ar Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju Padomes lēmumiem par Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju ētikas kodeksa pārkāpumiem, kā arī vienā lietā arī par Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģijas statūtu pārkāpumu. Disciplinārlietu komisija izskatot abas disciplinārlietas un pieņemot lēmumus, ņēma vērā disciplinārlietu materiālus, konstatētos apstākļus, zvērinātu tiesu izpildītāju sniegtos mutvārdu paskaidrojumus, konstatēto pārkāpumu raksturu un būtību, kā arī ziņas, kas raksturo iepriekšējo darbu zvērināta tiesu izpildītāja amatā un zvērinātu tiesu izpildītāju veiktās darbības pārkāpumu novēršanai. Disciplinārlietu komisija nolēma vienā lietā izteikt zvērinātam tiesu izpildītājam piezīmi, bet otrā - rājienu.