Informācija presei
18. oktobrī Latvijas Republikas Tieslietu ministrijā un Tiesu administrācijā viesojās Horvātijas Tieslietu ministrijas delegācija 5 amatpersonu sastāvā
Ņemot vērā līdzšinējo sadarbību, kā arī to, ka Horvātijas Tieslietu ministrija 2020. gadā būs prezidējošā valsts Eiropas Savienības Padomē, Horvātijas Tieslietu ministrijas delegācija ieradusies Latvijā, lai pārņemtu mūsu pieredzi par prezidentūras strukturālajiem un organizēšanas jautājumiem. Horvātijas Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Kristian Turkalj un viņa pavadošās personas tikās gan ar Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas valsts sekretāru Raivi Kronbergu, gan ar Tiesu administrācijas direktoru Edvīnu Balševicu. Papildus tika organizētas atsevišķas darba sanāksmes ar nozares speciālistiem prezidentūras jautājumos gan no Tieslietu ministrijas, gan Tiesu administrācijas. Sadarbība ar Horvātijas Tieslietu ministriju tika uzsākta 2013. gadā un, 2015. gadā abas ministrijas uzsāka īstenot kopā Twinning projektu "Tiesiskuma stiprināšana", (angļu val. – "Strengthening the rule of Law") Maķedonijā, savukārt šogad, 12. jūnijā ar videokonferences starpniecību abas ministrijas parakstīja saprašanās memorandu par turpmāko sadarbību.     Maruta Jēkabsone Tieslietu ministrijas Projektu departamenta Projektu plānošanas un  īstenošanas nodaļas vecākā referente Tālr. 67036862 E-pasts: Maruta.Jekabsone@tm.gov.lv