2009. gadā Latvijā piedzimuši 21 411 bērni, liecina Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta apkopotie dati. Tas ir mazāk nekā 2008. gadā, kad Latvijā tika reģistrēti 24 414 bērni.    No visiem pērn reģistrētajiem jaundzimušajiem 8186 reģistrēti, iesniedzot paternitātes atzīšanu, proti – šo bērnu vecāki nav reģistrējuši laulību vai arī paternitātes fakts noteikts ar tiesas spriedumu. Kopumā pērn stājušies spēkā 245 tiesas spriedumi par bērna paternitāti. Aizvadītajā gadā Latvijā reģistrēti arī 16 atradeņi jeb bērni, kuru vecāki nav zināmi. 13 no tiem reģistrēti Rīgā.     Neskatoties uz diezgan lielo jaundzimušo skaitu, miršanas rādītāji tomēr aizvadītajā gadā atkal pārsniedz dzimšanu, proti – 2009. gadā Latvijā reģistrēti 29 104 miršanas fakti. Arī miršanas faktu skaits samazinājies, salīdzinot ar 2008. gadu, kad Latvijā tika reģistrēti 31 366 miršanas gadījumi.     Pērn kopumā Latvijā noslēgtas 9747 laulības, no tām – 1826 reģistrētas  baznīcās. Salīdzinot ar 2008. gadu, tas ir  samazinājies gandrīz par ceturto daļu, proti – par 3157, jo 2008. gadā Latvijā tika reģistrētas 12 904 laulības.