2015.gada 9.decembrī notiks starptautisks seminārs, kas tiks veltīts tiesu izpildītāju darbības attīstības tendencēm
Tieslietu ministrija sadarbībā ar Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomi un Starptautiskās tiesu izpildītāju savienības (International Union of Judicial Officers) atbalstu 2015.gada 9.decembrī Tieslietu ministrijā rīko starptautisku semināru, kas veltīts tiesu izpildītāju darbības attīstības tendencēm. Semināra mērķis ir aktualizēt jautājumu par tiesu izpildītāju darbības paplašināšanu, tai skaitā par iniciatīvu piešķirt Latvijas zvērinātiem tiesu izpildītājiem tiesības veikt ārpustiesas parādu piedziņu. Seminārā ārvalsts tiesu izpildītāju profesionālo organizāciju pārstāvji saistībā ar tiesu izpildītāju funkciju paplašināšanu prezentēs ārpustiesas parādu piedziņu kā tiesu izpildītāju funkciju Nīderlandē, Beļģijā un Lietuvā. Tāpat Starptautiskās tiesu izpildītāju savienības augstākās amatpersonas prezentēs Starptautiskās tiesu izpildītāju savienības Zinātniskās padomes jaunāko veikumu - Pasaules izpildes kodeksu (Global Code of Enforcement) – dažādu valstu prakses un tiesiskā regulējuma izpētē balstītu rekomendāciju kopumu tiesu izpildītāju profesijas un nolēmumu izpildes labākai organizācijai. Pieredzes apmaiņai seminārā aicināti piedalīties Nīderlandes, Beļģijas un Lietuvas tiesu izpildītāju profesionālo organizāciju pārstāvji, kā arī Latvijas Republikas Saeimas deputāti, dažādu ministriju un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Dalība seminārā ar ielūgumiem.