Informācija presei
2016. gadā Valsts valodas centrs aktīvi pievērsies valsts valodas lietojuma nodrošināšanai, nevis sodīšanai
2016. gadā Valsts valodas centrs aktīvi strādāja, lai īstenotu Valsts valodas likuma mērķi un nodrošinātu latviešu valodas brīvas lietošanas tiesības visā Latvijas teritorijā. Šā mērķa sasniegšanai centrs mazāk izmantojis sodīšanas funkciju, vairāk rūpējoties par pārkāpumu faktisko novēršanu un valodas lietojuma pilnveidi. Arī 2016. gada raksturīgākais valsts valodas pārkāpums bija tās nelietošana nepieciešamā apjomā, veicot amata pienākumus. Valsts valodas centra Valodas kontroles departamenta amatpersonas 2016. gadā veikušas 3372 valsts valodas lietojuma pārbaudes, liecina centra dati par Valsts valodas likuma prasību ievērošanu pagājušajā gadā. Pārbaudes veiktas gan kontroles programmas ietvaros – valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās –, gan izskatot personu iesniegumus. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, būtiski samazinājies centra uzsākto administratīvā pārkāpuma lietvedību skaits. 2016. gadā par konstatētajiem pārkāpumiem uzsāktas 493 lietvedības, un tas ir gandrīz četras reizes mazāk nekā 2015. gadā. Šāds rezultāts sasniegts, mainot centra darbības uzsvaru no sodīšanas funkcijas, kas ne vienmēr sasniedz likumā ietverto mērķi, uz konstatēto pārkāpumu novēršanu. Ja atklātais pārkāpums ir maznozīmīgs, Valsts valodas centrs neuzsāk lietvedību, ļaujot personām samērīgā termiņā pārkāpumus novērst. Šāda centra taktika izrādījusies efektīvāka, jo veicina to pārkāpēju aktīvu iesaisti konstatēto problēmu novēršanā, kas kļūdījušies vai nav bijuši pietiekami zinoši. "Mūsu centra mērķis nav sodīt personas, bet gan īstenot Valsts valodas likuma mērķi –  tiesības brīvi lietot latviešu valodu jebkurā dzīves jomā visā Latvijas teritorijā, un to mēs arī aktīvi īstenojam," uzsver Valsts valodas centra direktors Māris Baltiņš. Joprojām raksturīgākais pārkāpuma veids arī 2016. gadā bija valsts valodas nelietošana nepieciešamā apjomā, veicot amata un profesionālos pienākumus. Pērn par šo pārkāpumu pie administratīvās atbildības sauktas 325 personas, savukārt 2015. gadā par šo pārkāpumu sodītas 479 personas. Savukārt 2016. gadā ir konstatēti tikai 46 pārkāpumi par preču realizēšanu, nenodrošinot preču marķējumā un lietošanas instrukcijās ietvertās informācijas tulkojumu latviešu valodā. Lielu atbalstu centram sniedz sabiedriskie palīgi, iesaistoties Valsts valodas likuma ievērošanas kontrolē attiecībā uz publisko informāciju, marķējumiem un lietošanas instrukcijām. Palīgi arī konsultē uzņēmumus un iestādes par valsts valodas izmantošanas jautājumiem. Sabiedrisko palīgu institūts centrā darbojas kopš 2015. gada decembra. Šobrīd centrā aktīvi darbojas 27 sabiedriskie palīgi. Informāciju par to, kā kļūt par sabiedrisko palīgu, var atrast Valsts valodas centra mājaslapā.   Sarmīte Pāvulēna Valsts valodas centra Valodas kontroles departamenta Valodas kontroles reģionālās nodaļas vadītāja Tālr. 67334269 E-pasts: info@vvc.gov.lv