Informācija presei Jaunumi
11

Trešdien, 12. aprīlī, notika projekta “Tieslietu akadēmija” atklāšanas pasākums. Projekta mērķis ir 2025. gada 1. janvārī atklāt Tieslietu akadēmiju, kas būs vienots tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu tālākizglītības mācību centrs, kā arī nodrošinās kvalifikācijas pilnveides pasākumus izmeklētājiem starpdisciplināros jautājumos, kas ir būtiski efektīvai tiesas procesu norisei.

Atklājot pasākumu, tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere norādīja: "Mūsdienu dinamiskais laikmets parāda, ka pat pieredzējušiem ekspertiem un lietpratējiem ir nepārtraukti sevi jāpilnveido. Daļa no tiesību piemērotājiem nepieciešamajām zināšanām un prasmēm ir iegūstamas praksē, taču virknei nepieciešamas īpašas apmācības un treniņi. Mūžizglītība visās nozarēs ir kļuvusi par modernās sabiedrības prasību. Tiesu varai piekritīgajās profesijās tā ir ne mazāk nozīmīga, jo bez stiprām tiesām, prokuratūras un arī izmeklēšanas nav iespējama stipra demokrātija, laba pārvaldība un stabila sabiedrības un valsts attīstība."

Tieslietu akadēmija īstenos kompleksu pieeju tiesu varas profesionālo kompetenču attīstībai, attīstot gan sākotnējās mācības (tajā skaitā mācības tiesneša amata kandidātiem), gan kvalifikācijas pilnveides programmas, gan inovāciju, pētniecības un starptautiskās sadarbības kompetenci. Pateicoties Tieslietu akadēmijas izveidei, tiks nodrošināta iespēja plānot, izstrādāt un realizēt ilgtermiņa mācību programmas, kas secīgi papildina viena otru.

Projekta atklāšanas pasākumā klātesošos uzrunāja iekšlietu ministrs Māris Kučinskis, ģenerālprokurors Juris Stukāns, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs un Eiropas Komisijas pārstāvniecības vadītājas vietnieks Andris Kužnieks.

Tiesu administrācijas Attīstības departamenta direktore Anna Skrjabina informēja par projektā “Tieslietu akadēmija” plānoto un noslēgtā ESF projekta “Justīcija attīstībai” ieguvumiem.

Savukārt, Eiropas Savienības tiesas tiesnese Ineta Ziemele iepazīstināja klātesošos ar tiesneša un prokurora profesijas attīstības tendencēm Eiropas tiesiskajā telpā.

Pasākuma otrajā daļā notika, žurnāla “Jurista vārds” galvenās redaktores Dinas Gailītes vadīta, diskusija: “Sabiedrības uzticēšanās tiesu varai. Tiesnešu un prokuroru kompetences – sabiedrības gaidas un vajadzības.” Diskusijā piedalījās Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietniece, Augstākās tiesas senatore Dzintra Balta, Latvijas Republikas prokuratūras Funkciju īstenošanas koordinācijas nodaļas virsprokurors Alēns Mickevičs, Ārvalstu investoru padomes Latvijā (FICIL) pārstāvis, zvērināts advokāts Māris Vainovskis, Augstākās tiesas senatore, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētājas vietniece, Latvijas Tiesnešu biedrības viceprezidente  Rudīte Vīduša, kā arī Mārtiņš Daugulis RSU Politikas zinātnes katedras Eiropas studiju fakultātes vadītājs.

Papildu informācija:

Tieslietu akadēmijas izveide tiesnešu un prokuroru kvalifikācijas celšanai ir Tieslietu ministrijas prioritārais projekts Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda plānā. Projektam paredzētais Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda finansējums plānots 7,5 miljonu eiro apmērā uz visu periodu līdz 2026. gadam.

Fondu logo