Informācija presei
800 lappusēs par Latviju tās pirmsākumos
No 29.novembra Latvijas Nacionālā teātra Baltajā zālē tika atklāts apjomīgais un faktogrāfiski bagātais izdevums, kas Latvijas 95 gadu jubilejas kontekstā veltīts Latvijas valsts pirmsākumiem - laikam, kad sāka veidoties valsts dienests. Šīs 800 lappušu biezās grāmatas izdevējs ir "Latvijas Vēstneša" Grāmatu apgāds. Ap 800 lappušu biezais darbs tapis Valsts kancelejas un oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" sadarbībā kopīgi ar Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, Latvijas Kara muzeju, Latvijas Valsts vēstures arhīvu un Latvijas Nacionālo bibliotēku. Grāmata ir veltījums Latvijas valsts pasludināšanas 95.gadadienai. Grāmatas idejas iniciators un projekta virzītājs - Valsts kanceleja; izdevējs - "Latvijas Vēstneša" Grāmatu apgāds. Grāmatu īpašu dara mākslinieces Ditas Pences veidotais maketa un vāka mākslinieciskais noformējums, ko poligrāfiski augstvērtīgā izpildījumā īstenojusi Jelgavas tipogrāfija. LV portāls 29.novembra publikācijā raksta: Latvijas pirmie divi gadi – no tās pasludināšanas līdz Brīvības cīņu beigām – lai gan ir izšķiroši nozīmīgi, taču maz izzināti un saprasti posmi mūsu valsts vēsturē. Turpmāk šo robu palīdzēs aizpildīt apjomīga grāmata, kurā apkopoti Latvijas rītausmas laika dokumentētās liecības. Lai gan jaundibinātās Latvijas sabiedrībai šajos trauksmainajos gados, iespējams, bija daudz mazāk iemeslu ticēt savai valstij nekā mums šodien, cilvēki apbrīnojami drīz pieņēma to un apliecināja īstu patriotismu, skaidro vēsturnieks Dr. hist Valters Ščerbinskis un grāmatas „1918.–1920. gads Latvijas Republikas Pagaidu valdības sēžu protokolos, notikumos, atmiņās” ievadesejas autors. Iesakām interviju ar V.Šcerbinski: "Grāmata ne tikai sniedz zināšanas par mūsu valsts vēstures faktiem, bet arī vieno emocionālajā atmiņā ar mūsu valsts sākuma laiku un cilvēkiem, kuri izcīnīja Latvijas valsti", tā grāmatas saturu raksturo tās veidotāju darba grupas vadītāja, Valsts kancelejas pārstāve Līga Peinberga.
"Arī oficiālais izdevējs šīs grāmatas izdošanā ir guvis jaunu pieredzi, veidojot izdevumu ciešā sadarbībā ar citām valsts institūcijām (Valsts kanceleja, Lauku atbalsta dienests, AS Latvenergo). Esam gandarīti, ka grāmatas iznākšana ir pierādījums tam, ka, ievērojot valsts funkciju īstenotāju sadarbības principu, ir iespējams īstenot pietiekami vērienīgus projektus sabiedrības un valsts interesēs," valdes priekšsēdētāja Daina Ābele.
Grāmatā pirmo reizi publicēti visi Latvijas Tautas padomes pilnvarotās Pagaidu vadības sēžu protokoli, kas papildināti ar komentāriem, svarīgāko vēstures notikumu aprakstiem, fragmentiem no notikumu dalībnieku atmiņām un dienasgrāmatām, to laiku raksturojošu informāciju no preses izdevumiem, kā arī ar fotogrāfijām, attēliem un dokumentiem. Ikviens interesents grāmatas lappusēs varēs rast atbildes jautājumiem – kas bija cilvēki, kuri pirmie stājās jaunās valsts dienestā, kas bija "republika uz ūdens", kāpēc Liepāju var dēvēt par Latvijas pagaidu galvaspilsētu un cik daudzu valstu, valdību un pilsētu izlaistās naudaszīmēs bija jāorientējas Latvijas iedzīvotājiem ikdienas maksājumos? Tāpat grāmatā varēs izlasīt daudz citu interesantu faktu. Kur to var iegādāties?
  • "Latvijas Vēstneša" e-grāmatnīcā www.lv.lv/gramatas: skat. šeit
  • Klātienē "Latvijas Vēstneša" Klientu centrā Bruņinieku 53, Rīgā
  • Grāmatu jau šobrīd  var nopirkt LV klientu centrā Bruņinieku ielā 53.
  • Tuvākajā laikā – arī Kara muzejā, Jāņa Rozes apgādā, apgādā „Valters un Rapa” un  apgādā „Latvijas grāmata”.  "Latvijas Vēstneša" informācija