Šodien Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja grozījumus divos Ministru kabineta noteikumos, kurus nepieciešams labot, lai pabeigtu vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu. Projektus izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti. Saskaņā ar Administratīvi teritoriālās reformas likumu pēc administratīvi teritoriālās reformas Latvijā tiks izveidotas administratīvās teritorijas apriņķi, novadi un republikas pilsētas. Spēkā esošajā regulējumā tiek lietots tāds administratīvi teritoriālais iedalījums, kas neatbilst Administratīvi teritoriālās reformas likumam. Līdz ar to nepieciešams saskaņot terminoloģiju un veikt grozījumus likuma „Par Latvijas valsts karogu” piemērošanas noteikumos, kā arī noteikumos par maksu, ko pašvaldība iekasē par aģitācijas materiālu izvietošanu pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, Saeimas vēlēšanām un pašvaldību vēlēšanām. Paredzēts, ka normatīvo aktu projekti stāsies spēkā 2009. gada 1. jūlijā, kad darbu uzsāk 109 novadu pašvaldības un deviņas republikas pilsētas. Administratīvi teritoriālās reformas likums nosaka, ka vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā reforma tiks realizēta līdz 2009. gada vietējo pašvaldību vēlēšanām. Noteikumu projekti nodoti saskaņošanai Finanšu un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijām. Ar noteikumu projektiem iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā.  Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv