Administratoru pārskatu iesniegšana e-vidē nodrošinās efektīvāku maksātnespējas procesu uzraudzību
Otrdien, 19. aprīlī, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas iesniegtos noteikumus par maksātnespējas procesa administratora darbības pārskatu un tā aizpildīšanas kārtību, kas turpmāk paredz to iesniegšanu elektroniskā sistēmā, nodrošinot efektīvāku maksātnespējas procesu uzraudzību. Noteikumi par maksātnespējas procesa administratora darbības pārskatu un tā aizpildīšanas kārtību paredz pienākumu maksātnespējas administratoriem elektroniski iesniegt darbības pārskatus, tādejādi nodrošinot sistēmisku kontroli maksātnespējas procesā gan no Maksātnespējas administrācijas, gan no kreditoru puses, kas kopumā pozitīvi ietekmēs tautsaimniecību. Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs uzsver, ka maksātnespējas administratoru pārskatu elektroniskā sistēma  nodrošinās vēl efektīvāku uzraudzību pār viņu darbu un kontroli pār maksātnespējas procesiem kopumā. “Jaunā Maksātnespējas administrācijas izveidotā elektroniskā sistēma ļaus sistēmiski un kvalitatīvi analizēt būtiskāko maksātnespējas procesu rezultatīvo rādītāju efektivitāti, novērtējot maksātnespējas politikas efektivitāti un izstrādājot rīcības virzienus maksātnespējas jomas sakārtošanā”, pārliecināts tieslietu ministrs. Jaunā kārtība attieksies uz administratoru darbības pārskatu iesniegšanu ne tikai jaunajos maksātnespējas procesos, bet arī jau uzsāktajos maksātnespējas procesos. Ņemot vērā iesniegto administratora darbības pārskatu lielo skaitu, kā arī attiecīgajos pārskatos norādītās informācijas formātu, kas neļauj šo informāciju apkopot, šobrīd ir apgrūtināta ne vien efektīva administratoru uzraudzība, bet arī statistikas datu ieguve par būtiskiem maksātnespējas procesa efektivitātes rādītājiem. Tādēļ, lai paaugstinātu administratora darbības pārskatā norādītās informācijas izmantošanas efektivitāti, bija nepieciešams paredzēt, ka administratori darbības pārskatus aizpilda un iesniedz, izmantojot minēto elektronisko sistēmu. Vienlaikus elektroniskā sistēmā paredzētie jaunie tehniskie risinājumi atvieglos administratoru darbu. Administratora darbības pārskata elektroniska sagatavošana, iesniegšana un iesniegšanas kontrole, kā arī statistikas apkopošana par maksātnespējas procesa efektivitātes būtiskākajiem rādītājiem (piemēram, maksātnespējas procesā atgūto līdzekļu apmērs, maksātnespējas procesa izmaksas u.c.) tiks nodrošināta Maksātnespējas administrācijas izveidotās elektroniskās sistēmas ietvaros.   Lana Ivulāne Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738 E-pasts: Lana.Ivulane@tm.gov.lv