Atzīmējot Latvijas Republikas Advokatūras 90.gadadienu, š.g. 17.-18.martā Latvijas Universitātes Lielajā aulā Advokatūras dienas ietvaros norisināsies konference, kas veltīta advokatūrai un aktuāliem tiesību jautājumiem. Pirmā konferences diena būs veltīta advokatūras jautājumiem: advokatūras vēsturei, ētikas jautājumiem, advokātu sadarbībai ar citām tiesībsargājošām iestādēm, advokāta profesijai un ar to saistītiem problēmjautājumiem. Īpaši interesants varētu būt tiesneša un prokurora skatījums uz advokāta profesiju un profesionālo darbību – pastāvošo problēmu analīze no tiesneša un prokurora skatu punkta un ieteikumi turpmākai veiksmīgākai sadarbībai, kā arī efektīvas un taisnīgas tiesu sistēmas nodrošināšanai Latvijā. Pirmajā konferences dienā īpaši aicināti ir piedalīties zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi, kā arī citi interesenti, kam interesē advokatūra un zvērināta advokāta profesija. Otrajā konferences dienā tiks apskatīti šobrīd aktuāli tiesību jautājumi civiltiesībās, administratīvajās tiesībās, krimināltiesībās un konstitucionālajās tiesībās. Īpaša uzmanība tiks pievērsta tādām tiesību jomām kā maksātnespēja, darba tiesības un nekustamais īpašums, akcentējot šobrīd aktuālos problēmjautājumus šajās jomās. Tāpat, otrajā konferences dienā būs iespēja iepazīties ar Eiropas Savienības Tiesas skatījumu uz advokāta profesiju un profesionālo darbību. Lūdzam visus interesantus reģistrēties dalībai konferencē līdz 11.martam, sūtot e-pastu uz: ADkonference@evershedsbitans.com. Pilna konferences programma pieejama šeit, kā arīwww.advokatura.lv. Dalība konferencē ir bez maksas.