Tiesu ekspertu padome, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.427 „Tiesu eksperta sertifikācijas un resertifikācijas kārtība” 11. punktu paziņo, ka dokumentu pārbaudījumu kārtošanai tiesu eksperta specialitātēs: 03.01 „Transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa izpēte” 03.02 „Uzbraukuma gājējam mehānisma izpēte” 03.03 „Transportlīdzekļu sadursmes mehānisma izpēte” 08.01 „Daktiloskopiskā identifikācija” 08.02 „Papillārlīniju pēdu vizualizēšana” 10.01 „Personu identifikācija ar lingvistisko metodi” 10.02 „Personu identifikācija ar elektroakustisko metodi” 11.01 „Dokumentu revīzija” 11.02 „Grāmatvedības dokumentu izpēte” 13.01 „Reljefo identifikācijas zīmju izpēte” 14.01 „Informācijas tehnoloģiju izpēte” 15.04 „Narkotisko un psihotropo vielu izpēte” 15.05 „Naftas produktu un viegli uzliesmojošo vielu izpēte” 15.10 „Spirta un alkohola izpēte” 15.12 „Stikla, keramikas un to izstrādājumu izpēte” 16.01 „Ķīmiski toksikoloģiskā izpēte narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, spirta, tā homologu un aizvietotāju noteikšanai” 24.01 „Dzīvo un mirušo personu tiesu medicīniskā izpēte” 24.02 „Līķu bioloģiskā materiāla ķīmiski toksikoloģiskā izpēte narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, spirta, tā homologu un aizvietotāju noteikšanai” 26.01 „Personas psiholoģiskā stāvokļa izpēte” iesniegšanas termiņš ir šā gada 20. septembris.Dokumenti jāiesniedz Tiesu ekspertu padomē – Mūkusalas ielā 41b, Rīga, LV-1004. Papildus informācija:  tālr. 67063867, e-pasts tiesueksperti@ta.gov.lv