Informācija presei
Aicina sasaukt Noziedzības novēršanas padomes sēdi par bērnu dzimumneaizskaramības aizsardzību
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs un ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers šodien nosūtīja kopīgu lūgumu Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai sasaukt Noziedzības novēršanas padomes sēdi, lai pārrunātu visu kompetento nozaru iestāžu, nevalstisko organizāciju un sabiedrības iesaisti noziedzīgu nodarījumu, kas apdraud bērnu dzimumneaizskaramību, novēršanā. Šī gada 8.septembrī notika Saeimas Juridiskās komisijas sēde par Krimināllikuma regulējumu attiecībā uz seksuālo vardarbību pret bērniem, tā piemērošanu un sodu politiku. Komisija atbalstīja Tieslietu ministrijas sagatavotos priekšlikumus grozījumiem Krimināllikumā un Kriminālprocesa likumā, kā arī aicināja meklēt sistēmisku problēmas risinājumu sadarbībā ar citām iestādēm. Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs un ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers ierosina padomes darba kārtībā iekļaut Tieslietu ministrijas sagatavoto informāciju par līdz šim paveikto dzimumnoziegumu apkarošanā un cietušo bērnu aizsardzībā, kā arī padomes locekļu priekšlikumus par sabiedrības un valsts pārvaldes iestāžu turpmāko rīcību bērnu dzimumneaizskaramības aizsardzības jomā. Noziedzības novēršanas padomes sastāvā ir tieslietu ministrs, iekšlietu ministrs, finanšu ministrs, labklājības ministrs, izglītības un zinātnes ministrs, ģenerālprokurors, Augstākās tiesas priekšsēdētājs, valsts kontrolieris, Latvijas Bankas prezidents, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs. Padomi vada Ministru prezidents.       Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28363725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv