Aicinām iesniegt savu priekšlikumu par nosaukumu publiskajam portālam, kurš atspoguļos tiesiskās aktivitātēs gan Eiropas Savienības, gan nacionālā līmenī! Tieslietu ministrija šobrīd veido informācijas sistēmu, kura nodrošinās to, ka ikvienam iedzīvotājam noteiktā tīmekļa vietnē ir pieejama informācija, t.sk. atskaites un statistika, par: •        Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanu Latvijā, ietverot informāciju par direktīvu, regulu, lēmumu īstenošanas statusu, atbildīgo institūciju, kā arī pieņemtajiem nacionālajiem tiesību aktiem, kas nodrošina attiecīgo Eiropas Savienības aktu izpildi; •        Eiropas Savienības Tiesas lietu aktualitātēm un Latvijas dalību tajās. Šādu operatīvo datu pieejamība ļaus ikvienam sekot līdzi Eiropas Savienības tiesību īstenošanas procesam Latvijā, kā arī kalpo par informācijas avotu savu tiesisko interešu īstenošanā. Tā kā šinī tīmekļa vietnē būs informācija par tiesiskajām aktivitātēm gan Eiropas Savienības, gan nacionālā līmenī, nepieciešams publiskā portāla nosaukums un tīmekļa vietnes adrese, kas apvienotu šos abus elementus.  Aicinām priekšlikumus iesūtīt uz e-pastu artis.trops@tm.gov.lv   Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta juriskonsults Reinis Briģis t.67036739 reinis.brigis@tm.gov.lv