Informācija presei
Aicinājums pieteikties Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja 2017. gada atbalsta programmai
Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) publicēja aicinājumu projektu pieteikumiem, kas atbalstītu sabiedrības informēšanas un izpratnes veicināšanas iniciatīvas par intelektuālo īpašumu, to vērtību un labumiem sabiedrībai, kā arī par sekām, kas ir radušās šo tiesību pārkāpumu rezultātā. Iniciatīva ietver sevī vairākus mērķus:
  • palielināt zināšanas par intelektuālā īpašuma vērtību kā radošuma un inovāciju aizsardzības līdzekli, sniedzot zināšanas un veicinot izpratni par šo tiesību veidu, kā arī informējot sabiedrību par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu rezultātā radītajiem zaudējumiem;
  • iepriekš definēto mērķu sasniegšanai iesaistīt prioritārās mērķauditorijas, izmantojot atbilstošus instrumentus, kā arī ņemot vērā mērķauditorijas īpatnības, lai mainītu to uzvedību, tādējādi samazinot intelektuālā īpašuma pārkāpumu skaitu.
EUIPO noteicis trīs prioritārās mērķauditorijas: skolēni, jaunieši vecumā no 15 līdz 30 gadiem, kā arī politisko lēmumu pieņēmēji un viedokļa līderi. Pieteicējiem ir nepieciešams noteikt kritērijus, pēc kā tiks izvērtēti darba rezultāti un mērķauditorijas sasniedzamība. Līdz šim, 2015. gada atbalsta programmas ietvaros, 11 projekti ir saņēmuši atbalstu savu iniciatīvu īstenošanai. Kopējais atbalsta apjoms 2017. gadam ir EUR 1 000 000. Iesniegšanas termiņš – līdz 2017. gada 25. septembrim plkst. 13.00 (CET). Informācija par aicinājumu ir publicēta arī Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centra 2017. gada darba plānā WP2017 (PA2). Plašāka informācija ir atrodama šeit.   Informāciju sagatavoja: Santa Lozda Departamenta „Patentu tehniskā bibliotēka” Informācijas resursu nodaļas Vadošā bibliotekāre elektronisko resursu vadības jautājumos Tālr.: 67227310 E-pasts: santa.lozda@lrpv.gov.lv