No šodienas Latvijas sabiedrība ir aicināta līdzdarboties Sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādņu (turpmāk - pamatnostādnes) sagatavošanas procesā, sniedzot savus priekšlikumus par dokumenta saturu un attīstību. Tieslietu ministrija mājas lapā ikvienam ir iespēja pausts savu viedokli par pamatnostādņu ietvara dokumentu. Dokumenta mērķis definēt sabiedrības integrācijas politiku vidējam termiņam, norādot uz integrācijas politikas būtību, problēmām un galvenajiem attīstības virzieniem.  Ar mērķi sekmēt Latvijas sabiedrības saliedētību, pamatnostādnes paredz četrus galvenos sabiedrības integrācijas politikas virzienus – starpkultūru dialoga, t.sk. valsts valodas prasmes attīstību, valstiskās identitātes stiprināšanu, diskriminācijas novēršanas sekmēšanu un imigrantu integrāciju. Laika posmā no 2010. gada 3. augusta līdz 6. septembrim ikvienam ir iespēja piedalīties pamatnostādņu projekta publiskajā apspriešanā, sniedzot savus rakstiskus viedokļus un komentārus par pamatnostādnēm, nosūtot rakstisku vēstuli Tieslietu ministrijas Sabiedrības integrācijas lietu departamentam (Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536) vai elektronisku uz e-pasta adresi deniss.kretalovs@tm.gov.lv. Pamatnostādņu teksts ir pieejams Tieslietu ministrijas mājas lapā www.tm.gov.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”. Publiskās apspriešanas laikā pamatnostādnes tiks papildinātas ar sadaļām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, t.sk. norādot uz noteiktu rīcību un institucionālo atbildību konkrētu problēmu risināšanā. Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā amatpersona Ruta Klimkāne, Tieslietu ministrijas Sabiedrības integrācijas lietu departamenta direktore, 67036819, ruta.klimkane@tm.gov.lv.