Informācija presei
Aicinām mediju pārstāvjus uz grāmatas "Administratīvo pārkāpumu tiesības. Administratīvās atbildības likuma skaidrojumi" atvēršanas pasākumu
Laipni aicinām plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus uz autoru kolektīva Gunāra Kūtra un Edvīna Danovska zinātniskajā redakcijā tapušās grāmatas "Administratīvo pārkāpumu tiesības. Administratīvās atbildības likuma skaidrojumi" atvēršanas pasākumu šā gada 13. februārī plkst. 13.00 Rīgas Centrālajā Gastro tirgū Rīga, Centrāltirgus iela 3, k.2   Pasākumā piedalīsies un atklāšanas uzrunu teiks Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns, Gunārs Kūtris, Edvīns Danovskis un grāmatas autori.   Administratīvās atbildības likums stāsies spēkā 2020. gada 1. jūlijā, atceļot līdz šim spēkā esošo, vēl padomju okupācijas laikā pieņemto Administratīvo pārkāpumu kodeksu. Šī grāmata ir pirmais mēģinājums skaidrot Administratīvās atbildības likumā ietvertās nostādnes un normas, norādot arī atšķirības no kodeksā ietvertā regulējuma.   Mediju pārstāvjus aicinām pieteikties pie Lanas Mauliņas pa e-pastu Lana.Maulina@tm.gov.lv vai tālr. 67036738 līdz 2020. gada 12. februārim plkst. 15.00.   Papildus informācija par administratīvās atbildības reformu: Likumdevējs ir atbalstījis administratīvās atbildības regulējuma reformu. Līdz ar to no 2020.gada 1.jūlija spēkā stāsies Administratīvās atbildības likums, kas regulēs pārkāpuma definīciju un soda veidus, bet administratīvie pārkāpumi un par tiem piemērojamie sodi būs noteikti nozaru likumos un pašvaldību saistošajos noteikumos. Savukārt, lai palīdzētu gan sodu piemērotājiem, gan iedzīvotājiem orientēties jaunajā administratīvās atbildības regulējumā, oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis” sadarbībā ar Tieslietu ministriju vietnē Likumi.lv ir izveidojis administratīvās atbildības ceļvedi, kas ir visiem interesentiem pieejams un noderīgs digitālais palīgs.   Lana Mauliņa Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738 E-pasts: Lana.Mauliņa@tm.gov.lv