Informācija presei
Aicinām medijus uz Tieslietu ministrijas apbalvojuma "Cilvēks - cilvēkam" pasniegšanu

Aicinām uz Tieslietu ministrijas apbalvojuma "Cilvēks ‑ cilvēkam" pasniegšanu   Piektdien, 6. decembrī, plkst. 9.00 Viesnīcā Bellevue Park Hotel Slokas iela 1, Rīgā   2019. gada 6. decembrī Tieslietu ministrija pasniegs pirmo ikgadējo apbalvojumu "Cilvēks – cilvēkam", kura mērķis ir izteikt atzinību kriminālsodu izpildes procesā iesaistītajiem brīvprātīgajiem, kas strādā ar ieslodzītajiem vai probācijas klientiem. Aicinām apmeklēt apbalvojuma pasniegšanu, kas notiks Ieslodzījuma vietu pārvaldes organizētas konferences "Brīvprātīgi par drošāku sabiedrību - soli pa solim" ietvaros. Pasākuma programma: 9.00 Konferences atklāšana. Tieslietu ministrijas valsts sekretāra Raivja Kronberga, Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieces Ilonas Spures un Valsts probācijas dienesta vadītāja Mihaila Papsujeviča uzrunas. 9.20 Konferences goda viesu panelis 10.00 Aarne Kinnunen, Somijas Tieslietu ministrijas vecākā ministra padomnieka kriminālpolitikas un krimināltiesību jautājumos, uzruna. Eiropas foruma taisnīguma atjaunošanai (European Forum for Restorative Justice) pārstāvja video uzruna. 10.20 Apbalvojuma pasniegšana 11.10 Pārtraukums ! Mediju ievērībai:

  • Aicinām brīvi izvēlēties ierašanās laiku - uz konferences sākumu plksten 9.00 vai uz apbalvojuma pasniegšanu pulksten 10.20;
  • Mediju iespējas pulksten 9.00-11.10: foto, video, mediju līdzdalība konferencē;
  • Mediju iespējas pulksten 11.10: intervijas ar laureātiem, Raivi Kronbergu, Ilonu Spuri un Mihailu Papsujeviču.

Apbalvojums "Cilvēks – cilvēkam" izveidots Tieslietu ministrijas Eiropas Sociālā fonda projektā “Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā (2019-2021)”. Kopš 2016. gada Ieslodzījuma vietu pārvalde īsteno ESF līdzfinansētu projektu "Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū". Kopējais projekta budžets ir 4 853 192 eiro no tiem 85 % ir Eiropas Sociālā fonda finansējums un 15 % līdzfinansē valsts. Projekta partneris ir Valsts probācijas dienests un Nodarbinātības valsts aģentūra. Projekta mērķis ir sniegt atbalstu ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem, piedāvājot specifiskus atbalsta pasākumus, kā arī, izstrādājot un īstenojot jaunas atbalsta metodes mērķa grupai, tai skaitā, attīstot brīvprātīgo darbu un aktīvu ģimenes locekļu iesaistīšanu, sekmēt mērķa grupas integrāciju sabiedrībā un veicināt bijušo ieslodzīto iesaistīšanos darba tirgū.   Papildu informācija par pasākumu un mediju iespējām: Ksenija Lučko Tieslietu ministrijas Projektu departamenta Eiropas Savienības fondu nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste (ES fondu jautājumos) Tālrunis: 67036837 E-pasts: Ksenija.Lucko@tm.gov.lv