Informācija presei
Aicinām piedalīties aptaujā, lai palīdzētu identificēt nepieciešamos uzlabojumus intelektuālā īpašuma tiesību jomā
Uzdevums veikt aptauju par sabiedrības izpratni par intelektuālā īpašuma tiesībām ir iekļauts politikas attīstības plānošanas dokumentā „Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un nodrošināšanas pamatnostādnes 2015. - 2020. gadam” (Pamatnostādņu 7.4.2. punkts). Aptaujas mērķis ir apzināt sabiedrības zināšanu līmeni par intelektuālā īpašuma jautājumiem, kas attiecīgi ļautu Tieslietu ministrijai kā vadošajai valsts pārvaldes iestādei rūpnieciskā īpašuma tiesību politikas jomas izstrādē tālāk sekmīgāk un lietderīgāk veikt sabiedrības informēšanas akcijas, kā arī nodrošināt informācijas resursu papildināšanu atbilstoši sabiedrības interesēm. Aptauja ir anonīma, un tās aizpildīšana varētu prasīt 5 - 10 minūtes. Iegūtie aptaujas rezultāti tiks izmantoti turpmākajā intelektuālā īpašuma tiesību politikas izstrādē, līdz ar to katrai aptaujas ietvaros saņemtajai atbildei ir nozīme. Piedalīties intelektuālā īpašuma tiesību jomas attīstības veicināšanā var šeit: AIZPILDĪT VEIDLAPU