Informācija presei
Aicinām piedalīties aptaujā par mediāciju
Aicinām aizpildīt elektronisku aptauju par Direktīvas 2008/52/EK ieviešanu attiecībā uz mediāciju komerclietās un civillietās https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MEDIATION2015. Aptauja ir angļu valodā, un to iespējams aizpildīt līdz 2015.gada 15.decembrim.