Aicinām piedalīties aptaujā par nepieciešamajiem uzlabojumiem intelektuālā īpašuma jomā
Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un nodrošināšanas pamatnostādnēs 2015.-2020. gadam kā viens no uzdevumiem normatīvā regulējuma trūkumu apzināšanai ir paredzēts veikt aptauju par komersantu izpratni par problēmām un vēlmēm attiecībā uz nepieciešamajiem uzlabojumiem intelektuālā īpašuma jomā (Pamatnostādņu 7.4.1.punkts). Aptaujas mērķis ir apzināt komersantu viedokli par aktuālajiem intelektuālā īpašuma tiesību jautājumiem, kas attiecīgi ļautu tālāk Tieslietu ministrijai kā vadošajai valsts pārvaldes iestādei rūpnieciskā īpašuma tiesību politikas jomas izstrādē sekmīgāk un lietderīgāk veidot intelektuālā īpašuma tiesību politiku un sniegt nepieciešamo atbalstu komersantiem ar intelektuālā īpašuma tiesību jomu saistītajos jautājumos. Aptauja ir anonīma, un tās aizpildīšana varētu prasīt 5-10 minūtes. Iegūtie aptaujas rezultāti tiks izmantoti turpmākajā intelektuālā īpašuma tiesību politikas veidošanā, līdz ar to katrai aptaujas ietvaros saņemtajai atbildei ir nozīme. Piedalīties intelektuālā īpašuma tiesību jomas attīstības veicināšanā var šeit: AIZPILDĪT VEIDLAPU.