Informācija presei
Aicinām plašsaziņas līdzekļus uz preses konferenci, kurā CEPEJ prezidents un tieslietu ministrs informēs par plānoto jauno pieeju tiesu darba pārvaldībā
Aicinām plašsaziņas līdzekļus uz preses konferenci, kurā CEPEJ prezidents un tieslietu ministrs informēs par plānoto jauno pieeju tiesu darba pārvaldībā   Laipni aicinām piedalīties preses konferencē 2019. gada 31. oktobrī plkst. 12.15 Ministru kabineta Preses konferenču zālē (319. telpā) Brīvības bulvārī 36, Rīgā   Preses konferencē informēsim par jaunu projektu “Pieejas tiesiskumam stiprināšana Latvijā, veicinot mediācijas un valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pakalpojumus, kā arī atbalstot tiesu politikas attīstību un paaugstinot tiesas vadības kvalitāti”. Projekta mērķis ir pārskatīt un uzlabot Latvijas tiesu sistēmas organizāciju, veicināt mediācijas izmantošanu un  attīstīt valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sistēmu, izmantojot Eiropas Padomes Komitejas Tiesu efektivitātei (CEPEJ) izstrādātos instrumentus un metodiku. Projekts tiek īstenots ciešā sadarbībā ar labākajiem tieslietu nozares ekspertiem. Sākotnēji plānots īstenot pilotprojektu vienā pirmās instances tiesā un vienā apelācijas instances tiesā, ar mērķi izvērtēt tiesu darba organizāciju no statistikas, lietotāju apmierinātības un kvalitātes viedokļa. Projekta gaitā paredzēts veidot uz rezultātiem orientētu tiesu darbu un tiem balstītu tiesu budžetu. Tāpat paredzēts uzlabot lietu izskatīšanas termiņu uzraudzību un tiesu darba pārvaldību kopumā, īpašu uzmanību pievēršot tiesas priekšsēdētāja lomai tiesas darba efektīvākā organizācijā, kā arī katra tiesneša un tiesas darbinieka iesaistei uz taisnīgu rezultātu orientētā tiesas sistēmas darbā.   Dalībnieki: Jānis Bordāns, Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs, Ramins Gurbanovs (Ramin Gurbanov), CEPEJ prezidents, Daiga Vilsone, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja.   Lai pieteiktu vienreizējās caurlaides, aicinām rakstīt Alisei Dārzniecei uz e-pastu Alise.Darzniece@tm.gov.lv vai zvanīt pa tālr. 67036920, pieteikumā norādot personas koda pirmo pusi. Lūgums pieteikumus sūtīt līdz 2019. gada 31. oktobra plkst. 9.30. Caurlaides saņemšanai būs nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.   Alise Dārzniece Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036920; e-pasts: Alise.Darzniece@tm.gov.lv     Informējam, ka pasākumā tiks fotografēts un filmēts. Lai sniegtu informāciju iedzīvotājiem un nodrošinātu valsts pārvaldes darbības caurspīdīgumu, informācija par pasākumu kopā ar audio vai vizuālo materiālu tiks publicēta Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē, kā arī izmantota žurnālistikas vajadzībām. Atrodoties pasākuma teritorijā, Jūs apliecināt, ka esat informēts, ka tiekat iekļauts/a audio vai vizuālajā materiālā.