Informācija presei
Tieslietu ministrija (TM), turpinot uzsākto tradīciju, jau piekto gadu organizēs Komerclikuma konferenci par aktuāliem komerctiesību jautājumiem, kas attiecas uz kapitālsabiedrību pamatkapitālu un citiem ar komersantu kapitāla plūsmu saistītiem jautājumiem. Konference notiks 2013. gada 30. maijā (precīza norises vieta tiks paziņota pēc saņemto referentu pieteikumu apkopošanas). Jau 2012. gadā pēc komersantu ierosinājuma TM darba kārtībā nonācis jautājums par kapitālsabiedrības dalībnieku tiesībām saņemt dividendes biežāk nekā tikai reizi gadā. Nodokļu administrācijas iestāde ir aicinājusi vērtēt kapitālsabiedrības tiesības sniegt aizdevumus tās dalībniekiem (akcionāriem) un pārvaldes institūciju amatpersonām. Tāpat TM ir sākusi gatavoties euro ieviešanas Latvijā procesam, kas radīs komersantiem ne tikai noteiktas tiesības, bet arī pienākumus pārejas periodā. Arī 2013. gadā minētie problēmjautājumi tikai nostiprinās savu aktualitāti. Kapitālsabiedrību dalībnieku (akcionāru) interese iespējami īsākā laika posmā vairot sava kapitāla pieaugumu ļauj aktualizēt arī tādus jautājumus kā dalībnieka (akcionāra) atbildība par kapitālsabiedrības saistībām (Piercing the Corporate Veil) un mazākumdalībnieku interešu aizsardzība. Papildus vēršam uzmanību, ka 2013. gadā TM ir plānojusi izskatīt Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2012/30/ES (pirms 2012. gada 2.decembra – Padomes Otrā direktīva 77/91/EEK) ieviešanu Komerclikumā, vērtējot iespējas atvieglot komersantu pienākumus un nodrošināt augstāku komersantu interešu aizsardzību. Augstāk minētais ar kapitālsabiedrību pamatkapitālu un komersantu kapitāla plūsmu saistīto problēmjautājumu uzskaitījums nav izsmeļošs. Ja saskatāt interesi piedalīties konferencē ar priekšlasījumu (zinātnisku referātu) par kādu no minētajiem problēmjautājumiem vai arī par citu ar konferences tematiku saistītu jautājumu, lūdzam līdz šī gada 1. februārim par to informēt organizētājus, norādot personu, kura vēlas uzstāties konferencē, referāta tēmu un referenta kontaktinformāciju. Minēto informāciju lūdzam nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi companylaw@tm.gov.lv. Pēc pieteikumu saņemšanas un apkopošanas ar pieteiktajiem referentiem sazināsimies individuāli. Tieslietu ministrija patur tiesības atteikt pieteikto referāta tēmu iekļaušanu konferences darba kārtībā, ja pēc to apkopošanas tiek konstatēts, ka to apjoms pārsniedz konferencei atvēlēto laiku, kā arī ja pieteiktā tēma nav aktuāla vai dublē cita referenta pieteikto tēmu. Obligāts priekšnoteikums dalībai konferencē ar priekšlasījumu ir referāta sagatavošana un iesniegšana konferences organizētājiem vismaz divas nedēļas pirms konferences norises dienas. Vienlaikus būsim ļoti pateicīgi, ja radīsiet iespēju konferences organizēšanu atbalstīt arī finansiāli. Ja saskatāt interesi par konferences atbalstīšanu, lūdzam līdz šī gada 1. februārim par to informēt konferences rīkotājus, norādot konferences atbalsta formu un kontaktpersonu. Minēto informāciju lūdzam nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi companylaw@tm.gov.lv.