Aicinām uz preses konferenci par bezmaksas mediāciju ģimenes lietās un mediatoru bezmaksas konsultācijām tiesās
Laipni aicinām piedalīties preses konferencē par bezmaksas mediāciju ģimenes lietās un mediatoru bezmaksas konsultācijām tiesās 2018. gada 22. janvārī plkst. 10.00 Tieslietu ministrijā, 250. kabinets (2. stāvs) Brīvības bulvāris 36, Rīga (ieeja no Tērbatas ielas)   Preses konferencē informēsim par projekta “Bezmaksas mediācija ģimenes lietās” īstenošanu 2018. gadā. Projekts sniedz iespēju izmantot mediāciju bez maksas vecākiem, aizbildņiem, vai personām, kuru faktiskajā aprūpē un uzraudzībā atrodas bērns, savu savstarpējo strīdu, kas skar arī bērnus, konstruktīvai risināšanai, arī tajos gadījumos, kad tiesā jau ierosināta lieta. Iepazīstināsim ar projekta rezultātiem 2017. gadā. Informēsim arī par projekta “Bezmaksas mediatoru konsultācijas tiesās” turpināšanu 2018. gadā, kura ietvaros plānots paplašināt to tiesu skaitu, kurās sertificēti mediatori nodrošinās bezmaksas konsultācijas, kā arī informēsim par sniegto bezmaksas mediācijas konsultāciju skaitu un rezultātiem 2017. gadā. Sniegsim ieskatu par mediācijas lomu bērnu nolaupīšanas gadījumos un nozīmi pārrobežu lietās.   Preses konferences dalībnieki: Irēna Kucina, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos; Kristīne Dārzniece, Sertificētu mediatoru padomes priekšsēdētāja; Zane Pētersone, Augstākās tiesas tiesnese; Anastasija Jumakova, Tieslietu ministrijas Starptautiskās sadarbības departamenta juriste.   Iekļūšanai Tieslietu ministrijā nepieciešamas caurlaides, lūdzu pieteikties pie Lanas Mauliņas pa e - pastu: Lana.Maulina@tm.gov.lv vai tālr. 67036738 līdz 2018. gada 22. janvārim plkst. 8.00. Caurlaides saņemšanai būs nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.   Lana Mauliņa Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738 E - pasts: Lana.Maulina@tm.gov.lv