Informācija presei
Aicinām uz preses konferenci par sabiedriskās domas pētījuma rezultātiem par bijušo ieslodzīto iespējām iekļauties sabiedrībā

                              

Informācija plašsaziņas līdzekļiem 2019. gada 18. martā   Aicinām uz preses konferenci par sabiedriskās domas pētījuma rezultātiem par bijušo ieslodzīto iespējām iekļauties sabiedrībā   Trešdien, 20. martā, plkst. 11.00 Ministru kabineta Preses konferenču zālē (319. telpā) Brīvības bulvārī 36, Rīgā   Vairāk nekā pusei aptaujāto Latvijas iedzīvotāju nav iebildumu, ja uzņēmumi nodarbinātu bijušos ieslodzītos, tajā skaitā, ja šie cilvēki strādātu mazāk kvalificētu darbu valsts un pašvaldību iestādēs. Taču katrs ceturtais bijušais ieslodzītais atzīst, ka darbā vai potenciālajā darba vietā juties diskriminēts savas pagātnes dēļ. Kriminālsoda izpildes sistēmā ilgstoši ieguldīts mērķtiecīgs darbs ieslodzīto un bijušo ieslodzīto noziedzīgās uzvedības risku mazināšanai. Laikā, kad valstī joprojām aktuāla darbaspēka pieejamības problēma, īpaši jāveicina ieslodzīto veiksmīga atgriešanās sabiedrībā un darba tirgū. 20.martā, plkst. 11.00, aicinām apmeklēt preses konferenci, kurā informēsim par Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) un Valsts probācijas dienesta (VPD) paveikto resocializācijas jomā un prezentēsim IeVP sabiedriskās domas pētījumu par sabiedrības un darba devēju priekšstatiem par bijušo ieslodzīto nodarbinātību un iespējām iekļauties sabiedrībā. Preses konferencē piedalīsies: Jānis Bordāns, tieslietu ministrs; Tatjana Trocka, IeVP priekšnieka vietniece; Mihails Papsujevičs, VPD vadītājs; Gunta Misāne, SIA Comperio valdes priekšsēdētāja, sabiedriskās domas pētījuma līdzautore. Dalību preses konferencē lūdzam apstiprināt, nosūtot informāciju uz e-pastu Ksenija.Lucko@tm.gov.lv,vai zvanot pa tālruni 67036837 līdz 19. marta plkst. 14.00. Uz preses konferenci līdzi nepieciešams ņemt personu apliecinošo dokumentu - pasi vai ID karti. "Sabiedriskās domas pētījums par labās prakses popularizēšanas pasākumiem stereotipu mainīšanai par bijušajiem ieslodzītajiem" īstenots IeVP Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 9.1.3.0/16/I/001 "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana". Pētījumu īstenoja SIA Comperio un nodibinājums Baltic Institute of Social Sciences. Preses konference tiek organizēta Tieslietu ministrijas Eiropas Sociālā fonda projektā “Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā (2019-2021)”.   Informāciju sagatavoja: Ksenija Lučko Tieslietu ministrijas Projektu departamenta Eiropas Savienības fondu nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste (ES fondu jautājumos) Tālrunis: 67036837 E-pasts: Ksenija.Lucko@tm.gov.lv