Informācija presei
Aicinām uz preses konferenci par starptautiskā novērtējuma rekomendācijām maksātnespējas regulējuma pilnveidošanai
Aicinām uz preses konferenci par starptautiskā novērtējuma rekomendācijām maksātnespējas regulējuma pilnveidošanai   2019. gada 14. februārī plkst. 10.45 Viesnīcas “Radisson Blu Elizabete” 1.stāva zālē "Barons", Elizabetes iela 73, Rīga   14. februārī, plkst. 10.45, aicinām apmeklēt preses konferenci, kurā prezentēsim Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) Latvijas maksātnespējas nozares novērtējuma galvenās atziņas un rekomendācijas. Konferencē piedalīsies tieslietu ministrs Jānis Bordāns un iezīmēs prioritātes maksātnespējas nozarē un plānus turpmākajai attīstībai. Preses konferences dalībnieki: Jānis Bordāns, tieslietu ministrs; Laila Medina, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos; Baiba Banga, Maksātnespējas kontroles dienesta direktore. SVF veiktais pētījums izvērtē maksātnespējas administrēšanas sistēmas pilnveides iespējas, īpaši pievēršoties maksātnespējas administratoru darbības uzraudzībai, kā arī maksātnespējas procesa caurskatāmībai un kreditoru labāko interešu ievērošanai. Pētījums veikts projektā "Justīcija attīstībai" un ir daļa no visaptveroša Latvijas tieslietu sistēmas novērtējuma. Novērtējums ietver starptautisko ekspertu veiktu neatkarīgu Latvijas tiesu sistēmas, maksātnespējas regulējuma un komerctiesību regulējuma analīzi, kā arī rekomendācijas to iespējamai pilnveidei un modernizācijai. Novērtējuma secinājumi tiks izmantoti kā bāze konkrētu attīstības plānu sagatavošanai, kā arī normatīvo aktu iespējamiem grozījumiem. Tiesu administrācijas īstenotā projekta “Justīcija attīstībai” galvenais mērķis ir uzlabot komercdarbības vidi, paaugstinot tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci. Atbildīgās iestādes funkcijas projekta īstenošanas laikā pilda Tieslietu ministrija. Projektu 85 % apmērā finansē ESF, un 15% ir valsts budžeta finansējums. Dalību preses konferencē lūdzam apstiprināt, nosūtot informāciju uz e-pastu  Ksenija.Lucko@tm.gov.lv vai zvanot pa tālruni 67036837 līdz 14. februāra plkst. 09.00.   Informāciju sagatavoja: Ksenija Lučko Tieslietu ministrijas Projektu departamenta Eiropas Savienības fondu nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste (ES fondu jautājumos) tālr.: 67036837 e-pasts: Ksenija.Lucko@tm.gov.lv