Aicinām uz preses konferenci par vardarbības apkarošanu ģimenēs un cietušo aizsardzību pret vardarbību
Laipni aicinām piedalīties preses konferencē par vardarbības apkarošanu ģimenēs un cietušo aizsardzību pret vardarbību 2018. gada 19. janvārī plkst. 11.00 Tieslietu ministrijā, 250. kabinets (2. stāvs) Brīvības bulvāris 36, Rīga (ieeja no Tērbatas iela)   Preses konferencē Tieslietu ministrijas eksperti informēs par Tieslietu ministrijas veiktajiem pasākumiem, lai nodrošinātu efektīvāku vardarbības apkarošanu ģimenēs un cietušo personu aizsardzību pret vardarbību. Sniegsim ieskatu par būtiskām izmaiņām krimināltiesiskajā regulējumā, kas stājās spēkā no 2018. gada, lai novērstu personas dzīvības, veselības vai brīvības apdraudējumu, ko rada visa veida vardarbība. Papildus preses konferencē nozaru eksperti informēs par emocionālā atbalsta un palīdzības sniegšanu personām, kas pārdzīvojušas vardarbību, kā arī vardarbības novēršanu ģimenē un līdzekļiem cietušo aizsardzībai.   Preses konferences dalībnieki: Laila Medina, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos; Indra Gratkovska, Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta direktore; Zane Avotiņa, Biedrības “Skalbes” direktore; Ilze Celmiņa, Rīgas apgabaltiesas tiesnese; Valsts policijas pārstāvis.   Iekļūšanai Tieslietu ministrijā nepieciešamas caurlaides, lūdzu pieteikties pie Lanas Mauliņas pa e - pastu: Lana.Maulina@tm.gov.lv vai tālr. 67036738 līdz 2018. gada 19. janvārim plkst. 9.00. Caurlaides saņemšanai būs nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.   Lana Mauliņa Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738 E - pasts: Lana.Maulina@tm.gov.lv