Informācija presei Jaunumi
1

2022.gada 5.decembrī Tieslietu ministrijas Starptautiskās sadarbības departaments sadarbībā ar Ģenerālprokuratūras Darbības kontroles un starptautiskās sadarbības departamentu organizēja Eirojusta valsts koordinācijas sistēmas sanāksmi, kā arī  Eiropas Tiesiskās sadarbības Tīkla krimināllietās (turpmāk – EJN) kontaktpunktu sanāksmi.

Sanāksmē piedalījās Latvijas EJN kontaktpunkti no Tieslietu ministrijas, Ģenerālprokuratūras un Valsts policijas, kuri diskutēja par Latvijas kompetento iestāžu sadarbību krimināltiesiskajā sadarbībā.

Latvijas pārstāve Eirojustā Dagmāra Skudra informēja par Latvijas kompetento iestāžu pārstāvju sadarbību ar Eirojustu, kā arī atsevišķi akcentēja jautājumu par Eirojusta un dalībvalstu sadarbības aktualitātēm sakarā ar karu Ukrainā. Tāpat sanāksmes laikā praktiķi apmainījās ar viedokļiem par esošo praksi un iespējām krimināltiesiskās sadarbības digitalizācijas jomā.

Atsevišķi tika apspriesta Latvijas EJN kontaktpunktu loma starptautiskās sadarbības krimināllietu ietvaros veicināšanā.

Papildu informācija:

  1. https://www.eurojust.europa.eu/
  2. https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn2021/Home/EN