Šodien, 5. aprīlī, Ministru kabinets akceptēja Oficiālo publikāciju likumu. Likumprojektu izstrādājuši Tieslietu ministrijas (turpmāk – TM) speciālisti, lai virzītos uz oficiālas elektroniskās publikācijas ieviešanu. Kā teikts likumprojekta anotācijā, ar 2011. gada 1. jūliju plāno ieviest valsts oficiālo elektronisko publikāciju internetā, piešķirot tai juridiski saistošu statusu. Tādējādi paredzēta atteikšanās no laikraksta „Latvijas Vēstnesis” papīra formas kā oficiālās publikācijas avota un arhivēšanas vajadzībām veidot kontroleksemplārus. Tieslietu ministrs Aigars Štokenbergs: „Informācijas elektronizācija un sistēmu modernizācija ir viena no manām darbības prioritātēm, jo šādas reformas ilgtermiņā sniedz finanšu ietaupījumu un atvieglo pakalpojumu saņemšanu.” Atsakoties no papīra oficiālās publikācijas, oficiālo publikāciju maksa samazinās par 19% (ja nesamazināsies oficiālo publikāciju daudzums), bet, saņemot valsts finansējumu, oficiālo publikāciju maksa nākotnē varētu samazināties par 56% (salīdzinot ar 2010. gadu). Ieviešot valsts oficiālo elektronisko publikāciju, tiks samazināts laiks, kas nepieciešams oficiālās publikācijas sagatavošanai. Proti, publisku reģistru ierakstus publicēs vienas darba dienas laikā, bet tiesību aktus - divu darba dienu laikā. Oficiālais elektroniskais izdevums „Latvijas Vēstnesis” būs pieejams brīvi un bez maksas vietnē www.vestnesis.lv kā periodiskais izdevums. Ar to varēs bez maksas iepazīties valsts un pašvaldību bibliotēkās, kā arī valsts un pašvaldību nodrošinātajos publiskajos interneta pieejas punktos. Izdevumā „Latvijas Vēstnesis” paredzēts publicēt visu to pašu informāciju, kas patlaban saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir publicējama drukātajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Tāpat normatīvā akta projektā paredzēts, ka ar sistematizētiem, tostarp konsolidētiem, normatīvo aktu tekstiem varēs brīvi un bez maksas iepazīties tiesību aktu vortālā www.likumi.lv. Likumprojekts paredz, ka TM būs vadošā iestāde oficiālās publikācijas un tās informācijas sistematizēšanas nodrošināšanas jomā. Savukārt oficiālā elektroniskā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” izdevējs līdz 2014.gada 1.janvārim būs valsts SIA „Latvijas Vēstnesis”, taču pēc minētā datuma - valsts aģentūra „Latvijas Vēstnesis”.  „Oficiālais izdevējs ir veicis visus priekšdarbus, lai noteiktajā termiņā nodrošinātu ticamu, drošu un ērti lietojamu oficiālu elektronisko publikāciju,” apliecina „Latvijas Vēstneša” valdes priekšsēdētāja Daina Ābele. Oficiālo publikāciju likums vēl jāpieņem Saeimā. Ar pilnu likumprojekta tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036712 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv