Kopš pagājušā gada novembra Latvijas Tiesu portālā www.tiesas.lv sadaļā „E-pakalpojumi” ikvienai personai iespējams saņemt informāciju par tiesvedības gaitu konkrētā lietā.  Pusgada laikā šis pakalpojums izmantots aptuveni 50 000 reižu. Tiesvedības gaitas elektronisko pakalpojumu izveidojusi Tiesu administrācija. Šis ir pirmais elektroniskais pakalpojums, kas izveidots uz Tiesu informatīvās sistēmas pamata. Ievadot meklētājā lietas vai pavēstes numuru, persona tiesu portālā var saņemt informāciju, kurā tiesā un tiesu instancē lieta patlaban atrodas, kad nozīmētas nākošās tiesas sēdes, lietas izskatīšanas rezultātu, ziņas par lietā pieņemtajiem nolēmumiem un iesniegtajām sūdzībām. Informācijas pieejamība tiesu portālā būtiski uzlabo iedzīvotāju un komersantu iespējas ātri, vienkārši un nepastarpināti saņemt informāciju par konkrēta tiesvedības procesa gaitu tiesā. Portālā var saņemt informāciju par jebkuru civillietu, krimināllietu, administratīvo lietu un administratīvā pārkāpuma lietu, ko izskata Latvijas tiesas. Pakalpojumā vairs neiekļauj datus par tiesvedības procesiem, kas ir jau pabeigti līdz 2007. gada 1. jūlijam vai agrāk. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv