ANO Komiteja pret spīdzināšanu uzsver jauna cietuma nepieciešamību Latvijā

2019. gada 20. un 21. novembrī Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos Laila Medina piedalījās Apviento Nāciju Organizācijas (ANO) Spīdzināšanas izskaušanas komitejas sesijā, kurā izskatīja Latvijas Republikas ziņojumu par ANO 1984. gada Konvencijas pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās veidiem Latvijas Republikā laika posmā no 2014. gada līdz 2016. gadam (Ziņojums).

Komitejas eksperti atzinīgi novērtējā Tieslietu ministrijas paveikto attiecībā un tiesu reformu un cietumu darbības uzlabošanu, taču vienlaikus norādīja uz jauna cietuma būvniecības nepieciešamību, lai novērstu ieslodzījuma vietu apstākļu neatbilstību noteiktajiem starptautiskajiem standartiem un prasībām. Tāpat Komitejas eksperti uzsvēra nepieciešamību turpināt uzsākto izmeklēšanas, vajāšanas un iztiesāšanas efektivitātes uzlabošanu. Sesijas ietvaros Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos L.Medina sniedza atbildes arī uz Komitejas ekspertu jautājumiem par Krimināllikuma un Kriminālprocesa likuma regulējumu attiecībā uz spīdzināšanas novēršanu, noziedzīgu nodarījuma klasifikāciju un noilguma termiņiem, prasībām attiecībā uz apcietinājumu un tā izpildi, brīvības atņemšanas soda izpildi, veselības aprūpi cietumos utt. Komiteja noslēguma secinājumus par iesniegto Ziņojumu publiskos decembra sākumā. Ziņojums par Konvencijas ieviešanu Latvijā tika apstiprināts Ministru kabinetā 2018. gada 13. februārī, un 2018.gada jūnijā tas tika iesniegts ANO. Latvijas delegāciju ziņojuma izskatīšanā vadīja Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Andris Pelšs, delegācijas sastāvā bija pārstāvji no Ārlietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Labklājības ministrijas, Veselības ministrijas, kā arī Iekšējās drošības biroja, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, un Valsts policijas.   

Lana Mauliņa Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738; e-pasts: Lana.Maulina@tm.gov.lv